Tiskové zprávy

Tisková zpráva - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Ministerstvo kultury uzavřely dohodu o spolupráci

13.2.2009

3. ledna 2006 Dohoda předpokládá dlouhodobou spolupráci FF UK a MK ČR zaměřenou na prohlubování poznatků a jejich praktické aplikace v oblasti kultury a dále pomoc studentům v získávání praktických zkušeností a zlepšování studijních podmínek. Dohodu podepsal za Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze prof. Jaroslav Vacek, děkan FF UK, a za Ministerstvo kultury ČR Mgr. Vítězslav Jandák, ministr […]

Tisková zpráva - Studentka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze získala prestižní ocenění PREMIO IBEROAMERICANO 2005

13.2.2009

19. prosince 2005 Studentka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Hana Bortlová získala 3. místo prestižního ocenění PREMIO IBEROAMERICANO 2005. Slavnostní předání ceny se uskutečnilo 14. prosince 2005 ve Vlasteneckém sále rektorátu Univerzity Karlovy v Praze. Hana Bortlová napsala práci pojednávající o ozbrojených antifrankistických hnutích (tzv. guerrilla nebo také maquis), která působila mezi léty 1945 a 1952 ve Španělsku a […]

Tisková zpráva - Den otevřených dveří na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

13.2.2009

10. ledna 2006 Zejména pro uchazeče o studium a zájemce o studijní programy a obory pořádá Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v sobotu 14. ledna 2006 Den otevřených dveří FF UK (hlavní budova fakulty, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1). Jednotlivé obory se budou prezentovat podle harmonogramu, který je k dispozici na http://prijimacky.ff.cuni.cz/dod.php . Michaela Dombrovská vnější vztahy FF […]

Tisková zpráva - Vědci z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zkoumají klimatické změny ve středoevropském pravěku

13.2.2009

9. ledna 2006 Vědci z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK pod vedením prof. Jana Bouzka v rámci projektu podpořeného Grantovou agenturou ČR zkoumají klimatické změny ve středoevropském pravěku. Spolupracují s řadou dalších specialistů od nás i ze zahraničí. V závěru minulého roku poprvé představili závěry projektu. Studium vývoje klimatu v pravěku je založeno na zkoumání mnoha faktorů: mj. frekvence pravěkého […]

Tisková zpráva - Vyšlo první řádné číslo fakultního internetového časopisu ČLOVĚK

13.2.2009

16. ledna 2006 První řádné číslo fakultního internetového časopisu ČLOVĚK určeného studentské vědě napříč obory je k dispozici na http://clovek.ff.cuni.cz . Vedle článků, studií či recenzí v něm najdete také rozhovory s prof. Janou Královou, proděkankou pro studijní záležitosti FF UK, doc. Milanem Znojem, vedoucím Ústavu politologie FF UK a doc. Jiřím Buriánkem, vedoucím Katedry sociologie FF UK. Trvalou […]

Tisková zpráva - Filozofickou fakultu navštívilo v rámci Dne otevřených dveří FF UK několik tisíc zájemců

13.2.2009

14. ledna 2006 Uchazeči a zájemci o studium měli možnost seznámit se s nabídkou studijních programů a oborů v rámci Dne otevřených dveří FF UK. Jednotlivé obory se postupně prezentovaly v učebnách hlavní budovy fakulty na náměstí Jana Palacha v Praze. V rámci doprovodného programu vystoupil také Roderick Jones, vedoucí oddělení českého tlumočení při Generálním ředitelství pro tlumočení Evropské komise […]

Tisková zpráva - Na Jana Palacha vzpomenou i studenti Filozofické fakulty UK

13.2.2009

16. ledna 2006 Památku Jana Palacha uctí studenti i pedagogové FF UK 19. ledna 2006 v 17 hodin. Během akce u pamětní desky před budovou Filozofické fakulty UK (náměstí Jana Palacha 2, Praha 1) pohovoří o svém vztahu k Palachovi Jakub S. Trojan, evangelický farář, který sloužil Palachův pohřeb 25. ledna 1969 na Olšanských hřbitovech. „Čin Jana Palacha se často […]

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK