Tiskové zprávy

Tisková zpráva - Století slavistiky v Oxfordu

13.2.2009

14. listopadu 2005 Oslavy 100. výročí založení slavistiky proběhnou ve dnech od 16. do 18. listopadu 2005 na Oxfordské univerzitě. První učebnici českého jazyka sestavnou anglickým rodilým mluvčím představuje publikace průkopníka slavistiky v Oxfordu Williama Richarda Morfilla, který tam působil v 19. století a který na sklonku života obdržel čestný doktorát Karlovy univerzity v Praze. K vůdčím představitelům současných slovanských odborných zájmů v Oxfordu […]

Tisková zpráva - 2008 - Evropský rok mezikulturního dialogu

13.2.2009

23. listopadu 2005 Evropská komise vyhlásila rok 2008 Evropským rokem dialogu mezi kulturami (European Year of Intercultural Dialogue). Pro Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze je to podnět ke zvážení přípravy dalšího pokračování již uskutečněného mezinárodního kolokvia s názvem „Dialog kultur: tlumočení a překlad.“ Ústav translatologie FF UK se mezikulturním dialogem dlouhodobě zabývá. Mezinárodní kolokvium „Dialog kultur: tlumočení […]

Tisková zpráva - Kandidáti na funkci děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se představili akademické obci

13.2.2009

24. listopadu 2005 Kandidáti na funkci děkana (abecedně) doc. Martin Kovář a dr. Michal Stehlík se akademické obci představili dnes 24. listopadu 2005 na předvolebním shromáždění akademické obce a předvolebním jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jednání a diskusi moderoval dr. Josef Herman, člen kurie učitelů Akademického senátu FF UK. Oba kandidáti se představili akademické […]

Tisková zpráva - Bulharská kultura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

13.2.2009

25. listopadu 2005 Známý bulharský básník a přední překladatel české poezie do bulharštiny Vatjo Rakovski, pravidelný dlouholetý host na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obdržel ve středu 23. listopadu 2005 u příležitosti svých osmdesátých narozenin cenu Ministerstva kultury ČR Artis Bohemiae Amicis. Na slavnostním literárním podvečeru promluvila o jubilantovi za Ústav slavistických a východoevropských studií FF UK […]

PRESS RELEASE - The election of a new dean of the Faculty of Arts, Charles University in Prague (Czech Republic)

13.2.2009

28th November 2005 The two candidates for the office of Dean of the Faculty of Arts, Ass. Prof. Martin Kovář and Dr. Michal Stehlík, presented their programmes to the faculty assembly on 24th November 2005, ahead of the election on 8th December 2005. The new dean of the Faculty of Arts, after being sworn in […]

Tisková zpráva - V děkanských volbách na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze zvítězil dr. Michal Stehlík

13.2.2009

8. prosince 2005 Členové akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na svém 19. jednání dnes zvolili kandidáta na funkci děkana pro volební období 2006 – 2009. Stal se jím PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., který byl zvolen v prvním kole hlasování nadpoloviční většinou hlasů. Kandidáta do funkce děkana jmenuje rektor Univerzity Karlovy v Praze. Nový děkan se funkce ujme […]

Press Release - The election of a new dean of the Faculty of Arts, Charles University in Prague (Czech Republic) has a winner: Michal Stehlík, Ph.D.

13.2.2009

8th December 2005 The election of a new dean of the Faculty of Arts, Charles University in Prague (Czech Republic) has a winner: Michal Stehlík, Ph.D. The new dean of the Faculty of Arts, after being sworn in by the rector of Charles University in Prague, will begin his tenure on 1st February 2006. For […]

Tisková zpráva - První mezinárodní symposium české rumunistiky proběhlo na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

13.2.2009

9. prosince 2005 Rumunské oddělení Ústavu románských studií FF UK ve spolupráci s Rumunským kulturním institutem v Praze uspořádalo ve dnech 23. a 24. listopadu 2005 První mezinárodní symposium české rumunistiky, jehož cílem bylo připomenout více než staletou tradici rumunistických studií na Univerzitě Karlově, představit jejich současnou situaci a nastínit perspektivy oboru u nás i jinde v Evropě. Symposia se zúčastnili […]

Tisková zpráva - Kde stály egyptské pyramidy a proč? Nová teorie českého egyptologa Miroslava Bárty z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

13.2.2009

Tisková zpráva – Kde stály egyptské pyramidy a proč? Nová teorie českého egyptologa Miroslava Bárty z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 9. prosince 2005 Kde a proč byly postaveny pyramidy slavných panovníků egyptské Staré říše? Jaké byly hlavní faktory ovlivňující založení slavných královských nekropolí v Gíze, Abúsíru, Sakkáře, Dahšúru a některých dalších místech (ca 2800 […]

Tisková zpráva - Předběžné výsledky archeologické sezóny v Abúsíru - podzim 2005

13.2.2009

Tisková zpráva – Předběžné výsledky archeologické sezóny v Abúsíru – podzim 2005 15. prosince 2005 V souladu s vědeckým programem Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se během září a října tohoto roku uskutečnila první etapa terénního výzkumu v Abúsíru plánovaná pro archeologickou sezónu 2005-2006. Jejím cílem bylo především ověření některých teorií vztahujících se k vývoji staroegyptské architektury, […]

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK