Tiskové zprávy

Press Release - The election of a new dean of the Faculty of Arts, Charles University in Prague (Czech Republic) has a winner: Michal Stehlík, Ph.D.

13.2.2009

8th December 2005 The election of a new dean of the Faculty of Arts, Charles University in Prague (Czech Republic) has a winner: Michal Stehlík, Ph.D. The new dean of the Faculty of Arts, after being sworn in by the rector of Charles University in Prague, will begin his tenure on 1st February 2006. For […]

Tisková zpráva - Kde stály egyptské pyramidy a proč? Nová teorie českého egyptologa Miroslava Bárty z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

13.2.2009

Tisková zpráva – Kde stály egyptské pyramidy a proč? Nová teorie českého egyptologa Miroslava Bárty z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 9. prosince 2005 Kde a proč byly postaveny pyramidy slavných panovníků egyptské Staré říše? Jaké byly hlavní faktory ovlivňující založení slavných královských nekropolí v Gíze, Abúsíru, Sakkáře, Dahšúru a některých […]

Tisková zpráva - První mezinárodní symposium české rumunistiky proběhlo na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

13.2.2009

9. prosince 2005 Rumunské oddělení Ústavu románských studií FF UK ve spolupráci s Rumunským kulturním institutem v Praze uspořádalo ve dnech 23. a 24. listopadu 2005 První mezinárodní symposium české rumunistiky, jehož cílem bylo připomenout více než staletou tradici rumunistických studií na Univerzitě Karlově, představit jejich současnou situaci a nastínit perspektivy oboru u nás i […]

Tisková zpráva - Předběžné výsledky archeologické sezóny v Abúsíru - podzim 2005

13.2.2009

Tisková zpráva – Předběžné výsledky archeologické sezóny v Abúsíru – podzim 2005 15. prosince 2005 V souladu s vědeckým programem Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se během září a října tohoto roku uskutečnila první etapa terénního výzkumu v Abúsíru plánovaná pro archeologickou sezónu 2005-2006. Jejím cílem bylo především ověření některých teorií […]

Tisková zpráva - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Ministerstvo kultury uzavřely dohodu o spolupráci

13.2.2009

3. ledna 2006 Dohoda předpokládá dlouhodobou spolupráci FF UK a MK ČR zaměřenou na prohlubování poznatků a jejich praktické aplikace v oblasti kultury a dále pomoc studentům v získávání praktických zkušeností a zlepšování studijních podmínek. Dohodu podepsal za Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze prof. Jaroslav Vacek, děkan FF UK, a za Ministerstvo kultury ČR […]

Tisková zpráva - Studentka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze získala prestižní ocenění PREMIO IBEROAMERICANO 2005

13.2.2009

19. prosince 2005 Studentka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Hana Bortlová získala 3. místo prestižního ocenění PREMIO IBEROAMERICANO 2005. Slavnostní předání ceny se uskutečnilo 14. prosince 2005 ve Vlasteneckém sále rektorátu Univerzity Karlovy v Praze. Hana Bortlová napsala práci pojednávající o ozbrojených antifrankistických hnutích (tzv. guerrilla nebo také maquis), která působila mezi léty 1945 […]

Tisková zpráva - Den otevřených dveří na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

13.2.2009

10. ledna 2006 Zejména pro uchazeče o studium a zájemce o studijní programy a obory pořádá Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v sobotu 14. ledna 2006 Den otevřených dveří FF UK (hlavní budova fakulty, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1). Jednotlivé obory se budou prezentovat podle harmonogramu, který je k dispozici na http://prijimacky.ff.cuni.cz/dod.php . […]

Tisková zpráva - Vědci z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zkoumají klimatické změny ve středoevropském pravěku

13.2.2009

9. ledna 2006 Vědci z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK pod vedením prof. Jana Bouzka v rámci projektu podpořeného Grantovou agenturou ČR zkoumají klimatické změny ve středoevropském pravěku. Spolupracují s řadou dalších specialistů od nás i ze zahraničí. V závěru minulého roku poprvé představili závěry projektu. Studium vývoje klimatu v pravěku je založeno na […]

Tisková zpráva - Vyšlo první řádné číslo fakultního internetového časopisu ČLOVĚK

13.2.2009

16. ledna 2006 První řádné číslo fakultního internetového časopisu ČLOVĚK určeného studentské vědě napříč obory je k dispozici na http://clovek.ff.cuni.cz . Vedle článků, studií či recenzí v něm najdete také rozhovory s prof. Janou Královou, proděkankou pro studijní záležitosti FF UK, doc. Milanem Znojem, vedoucím Ústavu politologie FF UK a doc. Jiřím Buriánkem, vedoucím Katedry […]

Tisková zpráva - Filozofickou fakultu navštívilo v rámci Dne otevřených dveří FF UK několik tisíc zájemců

13.2.2009

14. ledna 2006 Uchazeči a zájemci o studium měli možnost seznámit se s nabídkou studijních programů a oborů v rámci Dne otevřených dveří FF UK. Jednotlivé obory se postupně prezentovaly v učebnách hlavní budovy fakulty na náměstí Jana Palacha v Praze. V rámci doprovodného programu vystoupil také Roderick Jones, vedoucí oddělení českého tlumočení při Generálním […]

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK