Seriál o Knihovně FF UK (2016)

FF > 2016

Knihovna anglistiky a amerikanistiky: pokračování seriálu o Knihovně FF UK

Knihovna anglistiky a amerikanistiky patří mezi oborové filologické knihovny a je jednou z nejnavštěvovanějších knihoven Filozofické fakulty UK. Jen za loňský rok si uživatelé knihovny vypůjčili bezmála 5800 knižních titulů.

fotoAA

Knihovna románských studií: pokračování seriálu o Knihovně FF UK

Knihovna obsahuje 70 000 dokumentů týkajících se románských zemí. Ve svém fondu má beletrii francouzskou, španělskou, italskou, portugalskou a okrajově také okcitánskou, galicijskou a katalánskou.

knihovna_romanistiky

Knihovna Jana Palacha: pokračování seriálu o Knihovně FF UK

Knihovna Jana Palacha, která se nachází v suterénu hlavní budovy FF UK, má na fakultě specifické postavení, protože je jedinou z fakultních knihoven, která by se dala považovat za centrální.

kjp_bw

Knihovna Ústavu hudební vědy: pokračování seriálu o Knihovně FF UK

Historie fondu sahá do počátků univerzitního oboru muzikologie, konkrétně do roku 1869, kdy byl na Karlo-Ferdinandově univerzitě ustanoven mimořádným profesorem teorie a dějin hudby August Wilhelm Ambros.

knihovna_regály

Knihovna Šporkova paláce: pokračování seriálu o Knihovně FF UK

Knihovna Šporkova paláce, jediná z oborových knihoven FF UK, která se nachází v budově Sweerts-Sporckova paláce v Hybernské ulici, spravuje fondy translatologie, iberoamerikanistiky a nově od r. 2014 zčásti i rumunistiky.

01