VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana (2016)

FF > 2016

Opatření děkana č. 17/2016 Změna opatření děkana č. 15/2014, Organizace studia v doktorských studijních programech na FF UK

Opatření děkana č. 17/2016 Změna opatření děkana č. 15/2014, Organizace studia v doktorských studijních programech na FF UK

Opatření děkana č. 16/2016 – Změna opatření děkana č. 6/2015, Zásady vydávání, podpory, výroby a distribuce časopisů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Opatření děkana č. 16/2016 – Změna opatření děkana č. 6/2015, Zásady vydávání, podpory, výroby a distribuce časopisů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Opatření děkana č. 15/2016 – Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 15/2016 – Podrobnosti k poskytování příspěvku ze sociálního fondu na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem a soukromé životní pojištění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 14/2016 – Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2016

Opatření děkana č. 14/2016 – Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2016

Opatření děkana č. 13/2016 – Statut Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Opatření děkana č. 13/2016 – Statut Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Opatření děkana č. 12/2016 – Harmonogram akademického roku 2016/2017 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Opatření děkana č. 12/2016 – Harmonogram akademického roku 2016/2017 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Opatření děkana č. 11/2016 – Změna opatření děkana č. 14/2014, Organizace studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK

Opatření děkana č. 11/2016 – Změna opatření děkana č. 14/2014, Organizace studia v bakalářských a magisterských studijních programech

Opatření děkana č. 10/2016 – Změna opatření děkana č. 4/2016, Podrobnosti k poskytování a k podávání žádostí o příspěvky ze sociálního fondu v roce 2016

Opatření děkana č. 10/2016 – Změna opatření děkana č. 4/2016, Podrobnosti k poskytování a k podávání žádostí o příspěvky ze sociálního fondu v roce 2016

Opatření děkana č. 9/2016 – Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Opatření děkana č. 9/2016 – Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Opatření děkana č. 08/2016 – Harmonogram přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pro studium začínající akademickým rokem 2016/2017 a příprav přijímacího řízení pro studium začínající akademickým rokem 2017/2018

Obsah Toto opatření navazuje zejména na ustanovení § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, na ustanovení čl. 10 Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – Řád přijímacího řízení, v platném znění, a na opatření děkana č. […]