VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana (2016)

FF > 2016

Opatření děkana č. 26/2016 Zrušení opatření děkana č. 6/2016, Pravidla pro poskytování odměn v úspěšně řešených projektech v rámci mezinárodních a národních dotačních programů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Opatření děkana č. 26/2016 Zrušení opatření děkana č. 6/2016, Pravidla pro poskytování odměn v úspěšně řešených projektech v rámci mezinárodních a národních dotačních programů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Opatření děkana č. 25/2016 Změna opatření děkana č. 5/2014, Výpůjční řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Opatření děkana č. 25/2016 Změna opatření děkana č. 5/2014, Výpůjční řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Opatření děkana č. 24/2016 – Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2015/2016

Opatření děkana č. 24/2016 – Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2015/2016

Opatření děkana č. 23/2016 Provedení periodické inventarizace majetku a závazků Filozofické fakulty za rok 2016

Opatření děkana č. 23/2016 Provedení periodické inventarizace majetku a závazků Filozofické fakulty za rok 2016

Opatření děkana č. 24/2015 – Harmonogram hodnocení výuky studenty bakalářských a magisterských studijních programů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v zimním semestru akademického roku 2015/2016

Opatření děkana č. 24/2015 – Harmonogram hodnocení výuky studenty bakalářských a magisterských studijních programů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v zimním semestru akademického roku 2015/2016

Opatření děkana č. 22/2016 Poskytování cestovních náhrad při pracovní cestě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 22/2016 Poskytování cestovních náhrad při pracovní cestě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 21/2016 Statut Komise pro etiku ve výzkumu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 21/2016 Statut Komise pro etiku ve výzkumu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 20/2016 Odchylný postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 20/2016 Odchylný postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 19/2016 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2016/2017

Opatření děkana č. 19/2016 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2016/2017

Opatření děkana č. 18/2016 Změna opatření děkana č. 10/2014, Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací

Opatření děkana č. 18/2016 Změna opatření děkana č. 10/2014, Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací