VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana (2015)

FF > 2015

Opatření děkana č. 6/2015 – Zásady vydávání, podpory, výroby a distribuce časopisů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Obsah Toto opatření definuje zásady vydávání, podpory, výroby a distribuce časopisů vydávaných Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Plný text opatření

Opatření děkana č. 5/2015 – Postup pro pořizování technického vybavení a software

Obsah Toto opatření upravuje postup při pořizování výpočetní, reprodukční a audio-video techniky,digitálních fotoaparátů, mobilních telefonů (dále jen„technického vybavení“)a softwarovéhovybavení(dále jen „software“)na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen„fakulta“). Toto opatření se nevztahuje na spotřební materiál a drobná technická zařízení dohodnoty3.000,-Kč, s výjimkou rádií, televizí a obdobných zařízení, jejichž provozování jezpoplatněno.Pořízením se rozumí úplatné či bezúplatné nabytí […]

Opatření děkana č. 4/2015 – Pravidla pro užívání silničních motorových vozidel zaměstnanci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Obsah Toto opatření stanoví základní podmínky, pravidla, postupy a povinnosti pro zaměstnance Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „fakulta“ a „univerzita“) při užívání silničních motorových vozidel spravovaných fakultou při plnění jejich pracovních povinností a dále při užívání silničních motorových vozidel spravovaných fakultou v rámci nájmu pro mimopracovní účely. Plný text opatření

Opatření děkana č. 3/2015 – Podrobnosti k poskytování a k podávání žádostí o příspěvky ze sociálního fondu v roce 2015

Obsah Opatření děkana navazuje na ustanovení čl. 2 odst. 5 a 6 a čl. 2 a odst. 8 Opatření rektora č.26/2007 Poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálního fondu ve znění Opatření rektora č. 26/2009 (dále jen „OR“) a stanoví podrobnosti k poskytování, podávání žádostí o a vyplácení příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby a k vyplácení příspěvku […]

Opatření děkana č. 2/2015 – Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje studentům a dalším nezaměstnancům Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Obsah To to opatření stanoví základní podmínky, pravidla, postupy a povinnosti pro poskytování příspěvkuna cestovní výdaje studentům a dalším nezaměstnancům Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „fakulta“ a „univerzita“) spojené skonáním cestsouvisejících se studiema projektovou podporou nebo pedagogickou, vědeckou či výzkumnou činností v rámci fakulty (dále též jen „příspěvek“). Plný text opatření

Opatření děkana č. 1/2015 – Plán inventarizací na rok 2015

Obsah Toto opatření stanovuje v návaznosti na § 6, § 29 a § 30 zákona o účetnictví a v souladu s ustanovením opatření rektora Univerzity Karlovy č. 23/2004 a vnitřními předpisy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen fakulty) nutné předpoklady pro zajištění inventarizací v roce 2015 a pro přípravu řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2015. Plný text […]