VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana (2015)

FF > 2015

Opatření děkana č. 26/2015 Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje některým osobám podílejícím se na realizaci doktorských studijních oborů,habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na FF UK 2016-18

Opatření děkana č. 25/2015 – Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2015/2016

Obsah Toto opatření navazuje na ustanovení čl. 6 odst. 2 a 3 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen „SŘ UK“ a „univerzita“), a na ustanovení čl. 3a Pravidel pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen „Pravidla“ a „fakulta“). Plný text

Opatření děkana č. 24/2015 – Harmonogram hodnocení výuky studenty bakalářských a magisterských studijních programů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v zimním semestru akademického roku 2015/2016

Opatření děkana č. 24/2015 – Harmonogram hodnocení výuky studenty bakalářských a magisterských studijních programů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v zimním semestru akademického roku 2015/2016Obsah Toto opatření navazuje na ustanovení čl. 4 odst. 4 Řádu hodnocení výuky studenty Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění. Plný text

Opatření děkana č. 23/2015 – Přiznávání a vyplácení účelových stipendií a stipendií hrazených ze stipendijního fondu na žádost studentů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Obsah Toto opatření upravuje v souladu s ustanovením čl. 5 odst. 1 písm. c) a d) a čl. 8a odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen „Stipendijní řád“), a ustanovením čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 5 Pravidel pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen […]

Opatření děkana č. 22/2015 – Vymezení relevantních entit a výzkumných infrastruktur v rámci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Obsah Toto opatření vymezuje v souladu s ustanovením čl. 5 odst. 1 opatření rektora č. 6/2015, Hospodářská a nehospodářská činnost na Univerzitě Karlově v Praze, ve znění opatření rektora č. 40/2015, relevantní entity a výzkumné infrastruktury v rámci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Plný text

Opatření děkana č. 21/2015 – Zrušení opatření děkana č. 11/2013, Organizace sběru dat na Filozofické fakultě UK pro evidenci výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti

Obsah Zrušuje se opatření děkana č. 11/2013, Organizace sběru dat na Filozofické fakultě UK pro evidenci výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti. Plný text

Opatření děkana č. 20/2015 – Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2014/2015

Obsah Toto opatření navazuje na ustanovení čl. 4 odst. 3 a 4 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen „SŘ UK“ a „univerzita“), a na ustanovení čl. 2 Pravidel pro přiznávání stipendií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále jen „Pravidla“ a „fakulta“). Plný text

Opatření děkana č. 19/2015 – Provedení periodické inventarizace majetku a závazků Filozofické fakulty za rok 2015

Obsah Toto opatření navazuje na ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a předpisy Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty k provedení periodické inventarizace majetku a závazků. Plný text

Opatření děkana č. 18/2015 – Čestné afiliace k Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Obsah Cílem tohoto opatření je posílení excelence a internacionalizace vědy a výuky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „fakulta“ a „univerzita“). Zároveň je jeho cílem podpora udržení tradiční dlouhodobé profesní i osobní sounáležitosti s akademickou obcí akademických pracovníků, kteří ukončili svůj pracovní poměr k fakultě z důvodu odchodu do starobního důchodu. Plný text

Opatření děkana č. 17/2015 – Statut Koncepčního grémia děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Obsah Koncepční grémium děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „grémium“ a „fakulta“) je akademický poradní orgán děkana fakulty zřízený pro odbornou diskusi o otázkách dlouhodobého rozvoje fakulty, zejména v oblastech studia, vědy a výzkumu. Plný text