VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana (2013)

FF > 2013

Opatření děkana č. 25/2013 – Výše doktorandských stipendií pro měsíce leden až září roku 2014

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Konkrétní výše doktorandských stipendií Čl. 3 Závěrečná ustanovení Plný text opatření

Opatření děkana č. 24/2013 – Výkon spisové služby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Obsah Čl. 1 Základní ustanovení Čl. 2 Vymezení základních pojmů Čl. 3 Organizace spisové služby Čl. 4 Příjem dokumentů Čl. 5 Evidence a označování dokumentů Čl. 6 Rozdělování a oběh dokumentů Čl. 7 Spisy Čl. 8 Vyřizování dokumentů Čl. 9 Vyhotovování dokumentů Čl. 10 Podepisování dokumentů a užívání razítek Čl. 11 Odesílání dokumentů Čl. 12 […]

Opatření děkana č. 23/2013 – Činnost garantů studijních programů, oborových garantů, rad garantů a oborových rad na FF UK

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Část I Odlišná úprava k OR 10/2013 Čl. 2 Část II Další podrobnosti k činnosti garantů, rad garantů a oborových rad Čl. 3 Požadavky Akreditační komise ČR na garanty Čl. 4 Schůze garantů Čl. 5 Rada garantů Čl. 6 Oborová rada Část Část III Přechodná a závěrečná ustanovení Čl. 8 Přechodná ustanovení […]

Opatření děkana č. 22/2013 ke stipendiím za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2012/2013

Obsah Opatření děkana č. 22/2013 stanovuje stipendium za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2012/2013 ve výši 11.000 Kč. Plný text opatření

Opatření děkana č. 21/2013 – Provedení řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2013

Obsah Opatření děkana č. 21/2013 stanovuje předsedy a členy ústřední a dílčích inventarizačních komisí a jejich povinnosti v rámci řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2013. Plný text opatření

Opatření děkana č. 20/2013 – Harmonogram akademického roku 2013/2014

Obsah Opatření novelizuje harmonogram akademického roku 2013/2014 a ruší účinnost opatření děkana č. 13/2013 Harmonogram akademického roku 2013/2014. Plný text opatření

Opatření děkana č. 19/2013 – Organizační řád děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Obsah Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Poslání děkanátu Čl. 3 Sídlo děkanátu Čl. 4 Organizační členění děkanátu Část II. Řízení děkanátu Čl. 5 Základní principy Čl. 6 Děkan Čl. 7 Proděkani Čl. 8 Tajemník fakulty Čl. 9 Vedoucí organizačních útvarů děkanátu Čl. 10 Pracovníci děkanátu Část III. Tajemník fakulty Čl. […]

Opatření děkana č. 18/2013 – Organizace studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Jednooborové a dvouoborové studium Čl. 3 Studijní plán Čl. 4 Konkretizace studijních plánů: rozvrh a anotace Čl. 5 Zápis do studia Čl. 6 Zápis do dalšího ročníku Čl. 7 Zápis předmětů na začátku semestru Čl. 8 Zkoušky a ostatní formy kontroly studia předmětu (atestace) Čl. 9 Uznávání splnění […]

Opatření děkana č. 17/2013 – Organizace studia v doktorských studijních programech na FF UK

Obsah Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Studijní plán a realizace studia Čl. 3 Školitel Čl. 4 Individuální studijní plán Čl. 5 Změna individuálního studijního plánu Čl. 6 Průběh studia a jeho hodnocení Čl. 7 Zápis předmětů na začátku semestru Čl. 8 Kontrola studia předmětu Čl. 9 Přerušení studia z důvodu těhotenství, porodu či rodičovství Čl. […]

Opatření děkana č. 16/2013 – Elektronický zápis předmětů a kontrol studia předmětu (atestací) pro akademický rok 2013/2014

Obsah Čl. 1 Studenti bakalářských a magisterských studijních programů Čl. 2 Studenti doktorských studijních programů Čl. 3 Vyučující a základní součástí fakulty (tj. katedry, ústavy apod.) Čl. 4 Doplňující a technická ustanovení Čl. 5 Závěrečné ustanovení Plný text opaření