VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy v Praze
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana (2010)

FF > 2010

Opatření děkana č. 20/2008

zpět Stanovení podmínek do postgraduálního studia na FF UK Ve shodě s doporučeními Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a v intencích postupu vedení Univerzity Karlovy v Praze vydávám toto opatření: Stejně jako v případě bakalářského a magisterského studia, bude od přijímacího řízení roku 2009/2010 v podmínkách přijímacího řízení doktorského studia uveden počet […]

Opatření číslo 19/2008 – k elektronickému zapisování výsledků atestací (forem kontroly studia předmětu) v akademickém roce 2008/2009

zpět 1. Úvodní ustanovení V souvislosti s budováním informačního systému UK upravuje toto opatření povinnosti vyučujících v rámci studijního informačního systému FF UK. Povinnosti studujících jsou upraveny opatřením č. 17/2008 a č. 18/2008. Toto opatření se týká zapisování výsledků všech atestací (forem kontroly studia předmětu) studujícím, na které se vztahuje povinnost elektronického zápisu do kurzů […]

Opatření číslo 18/2008 – k elektronickému zápisu předmětů a atestací (forem kontroly studia) společného základu v akademickém roce 2008/2009

zpět 1. Úvodní ustanovení V souvislosti s budováním informačního systému UK a vydávání dodatků k diplomu podle pravidel ECTS upravuje toto opatření povinnosti studujících v rámci studijního informačního systému FF UK. Povinnosti vyučujících jsou upraveny opatřením děkana č. 19/2008, povinnosti studujících přijatých ke studiu od akademického roku 2003/2004 nebo později upravuje opatření děkana č. 17/2008. […]

Opatření číslo 17/2008 – k elektronickému zápisu předmětů v akademickém roce 2008/2009

zpět 1. Úvodní ustanovení V souvislosti s budováním informačního systému UK a vydávání dodatků k diplomu podle pravidel ECTS upravuje toto opatření povinnosti studujících v rámci studijního informačního systému FF UK. Povinnosti vyučujících jsou upraveny opatřením děkana č. 19/2008. Toto opatření se týká všech studujících přijatých od akademického roku 2003/2004 nebo později ke studiu bakalářského, […]

03

zpět Opatření číslo 3/2008 – k podávání přihlášek na povinně dvouoborové obory pro studenty FF UK v akademickém roce 2008/2009 Studentům FF UK, kteří v akademickém roce 2007/2008 studují v bakalářském studijním programu studijní obor, který je akreditován jako jedno a dvouoborový, povoluji podat v rámci přijímacího řízení 2008/2009 přihlášku pouze na jeden obor dvouoborového […]

Opatření číslo 15/2008 – Dodatek č. 2 k Organizačnímu řádu děkanátu Filozofické fakulty

zpět UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, FILOZOFICKÁ FAKULTA ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚKANÁTU Čl. 1 V Čl. 6 odst. 2. se vypouští písm. f). Písm. g) se označuje jako písm. f). V Čl. 7 se z písm. c) „přijímací řízení, doktorského studia a akreditací“ vypouští čárka a slova „doktorského studia“. Čl. 2 Čl. 8 Oddělení vědy zní: Oddělení […]

Opatření číslo 14/2008 – Harmonogram akademického roku 2008/2009

zpět Do 1. 10. 2008 platí harmonogram ak. roku 2007/08 Zahájení akademického roku 1. 10. 20081 Imatrikulace 9., 14. ,16. 10. 2008 od do Výuka v zimním semestru 6. 10. 2008 9. 1. 2009 Vánoční prázdniny 22. 12. 2008 2. 1. 2009 Zkouškové období 12. 1. 2009 20. 2. 2009 Výuka v letním semestru 23. […]

Opatření číslo 13/2008 – k organizaci přijímacího řízení 2008/2009

zpět Za provedení přijímacího řízení jsou odpovědni: v rámci koncepce přijímacího řízení proděkanka pro studijní záležitosti Ilona Gillernová; v rámci organizační činnosti: Ing. Michal Marcolla, referát pro přijímací řízení: Eliška Doušová, Jitka Plášilová v rámci obsahové přípravy a provedení 1. kola přijímacího řízení garanti a autoři testů dle opatření děkana č. 11/2008; v rámci základních […]

Opatření číslo 12/2008 – k písemné části přijímací zkoušky 2008/2009

zpět Pravidla pro vykonání zkoušky: uchazeč smí otevřít obálku s materiály a zahájit práci až po výslovném pokynu dozoru; v průběhu vypracovávání písemné práce se nepřipouštějí dotazy, uchazeč smí opustit místnost pouze ve výjimečných případech a se souhlasem pedagogického dozoru; v tomto případě pedagogický dozor vyhotoví protokol, který odevzdá spolu s ostatními materiály na referát […]

Opatření číslo 11/2008 – k obsahové přípravě písemného kola přijímacího řízení 2008/2009

zpět Za obsahovou a organizační přípravu jednokolové písemné zkoušky a prvního kola dvoukolové zkoušky přijímacího řízení (dále jen „testů“) jsou zodpovědni garanti jmenovaní proděkankou pro studijní záležitosti. Organizují nezbytnou činnost autorů testů svého studijního programu, skupiny oborů nebo oboru při přípravě, výrobě a distribuci testů v dále stanoveném rozsahu. Schvalují definitivní podobu testů, která musí […]