Nezařazené (2017)

FF > 2017

Wallpapers FF UK

Pozadí na mobilní telefon ke stažení 640×960 | poměr 3 : 2 | velikost 1423 kB | PDF 720×1280 | poměr 16 : 9 | velikost 1613 kB | PDF 640×960 | poměr 3 : 2 | velikost 1589 kB | PDF 720×1280 | poměr 16 : 9 | velikost 1679 kB | PDF  

PF 2018

Postup rekonstrukce budov 47–49 v Opletalově ulici

V roce 2010 zakoupila Univerzita Karlova pro Filozofickou fakultu UK dva objekty, které budou kompletně rekonstruovány. V roce 2016 se uskutečnila architektonická soutěž, jejímž cílem bylo nalézt nejlepší řešení celkové rekonstrukce. Do roku 2019 bude probíhat projektování a získání potřebných povolení.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

Informační povinnost správce osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů – newsletter   Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů   Tímto krokem udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů dále uvedenému správci osobních údajů za níže uvedených podmínek.   Správce osobních údajů Správcem osobních údajů je Univerzita Karlova, Ovocný […]

Provoz sekretariátu ÚISK – červenec a srpen 2017

PROVOZ SEKRETARIÁTU červenec-srpen_2017

Cenu Jana Palacha za rok 2016 získala práce o Bedřichu Frídovi a Jaroslavu Vrchlickém

Oceněná diplomová práce byla vydána knižně ve Vydatelství FF UK v roce 2016.

Výstava Dvacet let Mezinárodního sinologického centra byla slavnostně zahájena

Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-kuovy nadace při Univerzitě Karlově působí na FF UK od roku 1997. Výstava zároveň připomíná tvorbu taiwanského režiséra Hou Hsiao-hsiena.

Otevřený dopis Viktoru Orbánovi na podporu Středoevropské univerzity v Budapešti

Filozofická fakulta UK spolu s dalšími českými vědeckými a kulturními institucemi vyjadřuje svoji podporu Středoevropské univerzitě v Budapešti.

FF UK otvírá kulturní kampus v opuštěném komplexu v centru Prahy

Dosud prázdné sedmidomí v Hybernské 4 zahájí svůj provoz festivalem Týden diverzity 10.–13. dubna 2017.

Opatření děkana č. 5/2017 Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2017/2018 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2018/2019

Opatření děkana č. 5/2017 Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2017/2018 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2018/2019