Nezařazené (2014)

FF > 2014

Přednáška prof. Andreje Zubova: Dějiny Ruska jako součást dějin Evropy

Ve středu 15. října 2014 vystoupil ve Velké aule FF UK profesor Andrej Zubov, známý ruský historik, religionista a politolog, s přednáškou „Dějiny Ruska jako součást dějin Evropy“. Po přednášce byl představen český překlad prvního dílu Velkých dějin Ruska XX. století. Prezentace knihy se zúčastnil i spoluautor publikace historik Alexej Kelin. Záznam přednášky s českými titulky je k dispozici […]

Přednáška prof. Andreje Zubova

Oficiální návštěva ředitele Národní knihovny Arménie v Knihovně FF UK, 4. června

Dne 4. června 2014 hostila Knihovna Filozofické fakulty UK ve spolupráci s Národní knihovnou České republiky a Velvyslanectvím Arménské republiky oficiální návštěvu ředitele Národní knihovny Arménie dr. Tigrana Zargaryana a jeho manželky. Více informací k tématu v článku Knihovna FF UK přivítala oficiální návštěvu z Národní knihovny Arménie Zdroj fotografií: Archiv FF UK

Reportáž o Dni vědy 2014

Reportáž Veroniky Štefanové o Dni vědy 2014 byla odvysílána na ČRo Regina 27. 3. 2014.

Společný výzkumný projekt České televize a Filozofické fakulty UK

Česká televize se dohodla s Filozofickou fakultou UK na společném výzkumném projektu, 6. 3. 2014 [Česká televize]

Zápis ze zasedání ediční komise dne 31. října 2013

Přítomni: PhDr. Michael Špirit Ph.D.; doc. PhDr. Daniel Vojtěch Omluveni: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, CSc.; doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.; Ph.D.; PhDr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.; Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. Hosté: Mgr. Ondřej Pittauer   Ediční komise se seznámila s novými tituly: Legionáři v roli diplomatů; SALi 1/2013; LP 1/2013. Garanti jednotlivých edic referovali o stavu […]

Zápis z porady děkana s vedoucími základních součástí ze dne 28. listopadu 2013

Přítomni: děkan doc. Stehlík, proděkan doc. Špinka, proděkanka prof. Čeňková, proděkan dr. Souček, proděkan doc. Skarnitzl, proděkan prof. Šedivý, tajemník ing. Malý, PhDr. Chundelová, vedoucí ZS dle prezenční listiny Omluven: proděkan ing. Gregor Děkanské informatorium –         Děkan konstatoval, že AS FF UK schválil po připomínkách legislativní komise novelu Pravidel pro organizaci studia. Předpis bude nyní […]