Nezařazené (2014)

FF > 2014

Přednáška prof. Andreje Zubova

Reportáž o Dni vědy 2014

Reportáž Veroniky Štefanové o Dni vědy 2014 byla odvysílána na ČRo Regina 27. 3. 2014.

Společný výzkumný projekt České televize a Filozofické fakulty UK

Česká televize se dohodla s Filozofickou fakultou UK na společném výzkumném projektu, 6. 3. 2014 [Česká televize]

Zápis ze zasedání ediční komise dne 31. října 2013

Přítomni: PhDr. Michael Špirit Ph.D.; doc. PhDr. Daniel Vojtěch Omluveni: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, CSc.; doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.; Ph.D.; PhDr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.; Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. Hosté: Mgr. Ondřej Pittauer   Ediční komise se seznámila s novými tituly: Legionáři v roli diplomatů; SALi 1/2013; LP 1/2013. Garanti jednotlivých edic referovali o stavu […]

Zápis z porady děkana s vedoucími základních součástí ze dne 28. listopadu 2013

Přítomni: děkan doc. Stehlík, proděkan doc. Špinka, proděkanka prof. Čeňková, proděkan dr. Souček, proděkan doc. Skarnitzl, proděkan prof. Šedivý, tajemník ing. Malý, PhDr. Chundelová, vedoucí ZS dle prezenční listiny Omluven: proděkan ing. Gregor Děkanské informatorium –         Děkan konstatoval, že AS FF UK schválil po připomínkách legislativní komise novelu Pravidel pro organizaci studia. Předpis bude nyní […]

Den otevřených dveří 2014

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze pořádala Den otevřených dveří, který se konal 11. ledna 2014. Uchazeči měli možnost navštívit prezentace jednotlivých oborů, kde se mohli setkat s budoucími pedagogy, ujasnit si průběh přijímacích zkoušek a získat informace k průběhu studia. Pracovnice Oddělení přijímacího řízení podávaly obecné informace k podobě přijímacích zkoušek. Uchazeči mohli hovořit se zástupci Studentské rady FF […]

Akreditované obory

http://akredb.ff.cuni.cz/akreditace-public?destination=akreditace-public