Nezařazené

Zápis z jednání užšího kolegia děkana ze dne 5.2.2008

přítomni: Děkan dr. Stehlík, proděkanka doc. Lomová, proděkan prof. Jakubec, proděkan Ing. Gregor, tajemník Ing. Marcolla, Mgr. Tóth, Mgr. Němcová omluveni: Proděkan Dr. Kubišta, proděkanka Dr. Gillernová děkanské informatorium: Děkan informoval o materiálu na rozdělení Ústavu anglistiky a amerikanistiky FF UK, který mu byl předložen. Tuto verzi shledává akceptovatelnou a materiál předloží na jednání AS […]

Zápis z jednání užšího kolegia děkana ze dne 22.1.2008

přítomni: Děkan dr. Stehlík, proděkanka doc. Lomová, proděkanka prof. Králová, proděkan dr. Kubišta, proděkan prof. Jakubec, proděkan Ing. Gregor, tajemník Ing. Marcolla, Mgr. Vavříková děkanské informatorium: Děkan informoval o posunu návštěvy kolegia rektora na FF až na duben z důvodu jednání Akreditační komise v Litomyšli. V zápisu kontroly Akreditační komise neshledává na FF UK nedostatky v procesu habilitací […]

Zápis z jednání kolegia děkana ze dne 8.1.2008

přítomni: Děkan dr. Stehlík, proděkanka doc. Lomová, proděkanka prof. Králová, proděkan dr. Kubišta, proděkan prof. Jakubec, proděkan Ing. Gregor, tajemník Ing. Marcolla, Mgr. Vavříková děkanské informatorium: V minulém týdnu proběhla kontrola Akreditační komise ČR, jednalo se o habilitace a profesury na FF UK za posledních pět let. Drobné připomínky se týkaly zahraničních členů komisí a […]

13. ledna 2009

Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkana ze dne 13. ledna 2009 Přítomni: děkan dr. Stehlík, proděkan prof. Jakubec, proděkan ing. Gregor, proděkanka dr. Gillernová, proděkanka dr. Šaldová, tajemník ing. Pospíchal, Mgr. Tichý, Mgr. Vavříková, Mgr. Chundelová Omluveni: Předseda AS FF UK dr. Christov, předsedkyně FVOO dr. Růžová, ředitelka KFF Mgr. Březinová Děkanské informatorium – Děkan informoval o […]