Seriál o Knihovně FF UK

Knihovna anglistiky a amerikanistiky: pokračování seriálu o Knihovně FF UK

Knihovna anglistiky a amerikanistiky patří mezi oborové filologické knihovny a je jednou z nejnavštěvovanějších knihoven Filozofické fakulty UK. Jen za loňský rok si uživatelé knihovny vypůjčili bezmála 5800 knižních titulů.

fotoAA

Knihovna románských studií: pokračování seriálu o Knihovně FF UK

Knihovna obsahuje 70 000 dokumentů týkajících se románských zemí. Ve svém fondu má beletrii francouzskou, španělskou, italskou, portugalskou a okrajově také okcitánskou, galicijskou a katalánskou.

knihovna_romanistiky

Knihovna Jana Palacha: pokračování seriálu o Knihovně FF UK

Knihovna Jana Palacha, která se nachází v suterénu hlavní budovy FF UK, má na fakultě specifické postavení, protože je jedinou z fakultních knihoven, která by se dala považovat za centrální.

kjp_bw

Knihovna Ústavu hudební vědy: pokračování seriálu o Knihovně FF UK

Historie fondu sahá do počátků univerzitního oboru muzikologie, konkrétně do roku 1869, kdy byl na Karlo-Ferdinandově univerzitě ustanoven mimořádným profesorem teorie a dějin hudby August Wilhelm Ambros.

knihovna_regály

Knihovna Šporkova paláce: pokračování seriálu o Knihovně FF UK

Knihovna Šporkova paláce, jediná z oborových knihoven FF UK, která se nachází v budově Sweerts-Sporckova paláce v Hybernské ulici, spravuje fondy translatologie, iberoamerikanistiky a nově od r. 2014 zčásti i rumunistiky.

01

Knihovna Českého egyptologického ústavu – Knihovna Jaroslava Černého: pokračování seriálu o Knihovně FF UK

První knihy pro tehdejší Egyptologický seminář získal tehdy František Lexa již v roce 1919. V jeho úsilí vybudovat knihovnu na světové úrovni pokračoval po dobu svého působení na UK jeho žák Jaroslav Černý.

20150420IMG_8726

Historický kabinet: pokračování seriálu o Knihovně FF UK

Historický kabinet patří k největším oborovým knihovnám FF UK. Ve fondu se dnes nachází více než 115 tisíc jednotek, jež jsou umístěny jednak ve vlastním skladu knihovny, jednak v pracovnách, učebnách a externích depozitářích.

20150907IMG_4406

Knihovna Katedry středoevropských studií: pokračování seriálu o Knihovně FF UK

Knihy ve správě Knihovny KSES jsou rozděleny mezi dvě budovy, pět místností a tři dílčí knihovní sbírky. Knihovna KSES je jedinou pobočkou Knihovny FF UK, která svůj fond zpřístupňuje ve třech pracovnách.

kses_IMG_6812

Knihovna Celetná: pokračování seriálu o Knihovně FF UK

Knihovna Celetná je po Knihovně Jana Palacha druhou nejvyužívanější oborovou knihovnou FF UK. V posledních měsících zde probíhá aktualizace fondu reflektující zejména potřeby uživatelů z řad akademické obce.

IMG_8239

Knihovna Ústavu etnologie: pokračování seriálu o Knihovně FF UK

Víte, co znamenají slova paškál, klát, stoupa nebo katr? V čem se mýlil Karel May? Kde žijí Hotentoti? Odpovědi najdete v Knihovně Ústavu etnologie, která od dubna 2013 prošla kompletní proměnou.

20150420IMG_8588