Blog Knihovna

Vážené kolegyně, vážení kolegové, páni proděkani, akademikové a studenti

U příležitosti oslav pátého, prvního kulatého výročí zahájení provozu Knihovny Jana Palacha v roce 2015 zazněl jako součást slavnostního proslovu výběr citátů z tzv. chodby svobody. Proslov se setkal s velice pozitivním ohlasem a objevily se i požadavky na jeho zveřejnění. Ovšem chyběla nám tehdy platforma, kde bychom text publikovali. Pro web byl příliš neformální, pro sociální sítě […]

Jak se připravujeme na Noc s Andersenem

Nedávno začaly přípravy na další ročník Noci s Andersenem v Knihovně FF UK, akce, kterou jsme již dvakrát uspořádali pro děti našich zaměstnanců. Zatím vždycky 20 dětí plnilo různé úkoly a nakonec spalo pod stoly na ochozu Knihovny Jana Palacha. Mezi zaměstnanci knihovny se začíná tvořit stálý tým „knihovníků pro každou špatnost“, kterou letos obohatí i pan […]

Co zrovna lepíme, když nelepíme knihy

Abychom navodili příjemnou atmosféru na pracovišti a trochu si oddechli na konci náročného pracovního týdne, připravily si naše kolegyně Kristýna Rolincová (Středisko vědeckých informací) a Lucie Kratochvílová (Knihovna Celetná) sérii pravidelných arteterapeutických workshopů zvanou ARTE. Workshopy pro zaměstnance Knihovny se budou konat jednou měsíčně a každé „sezení“ bude mít vlastní téma. Protože první workshop vyšel […]

Sherlock vám to Ukáže

Dneškem začíná nový semestr, ale nejen to. Oficiálně je totiž zahájen provoz nového univerzitního discovery systému Ukaž. Jestli jste o pojmu discovery systém ještě neslyšeli, tak vězte, že jde o vyhledávací nástroj, který umožňuje z jediného rozhraní prohledávat nejen knihovní katalog, ale i předplácené elektronické zdroje, univerzitní repozitář vysokoškolských prací a řadu dalších informačních zdrojů. My knihovníci tomu […]