Fotogalerie (2017)

FF > 2017

Perspectives on Classical Archaeology PeClA 2017

PeClA 2017 is a two‐day conference in Classical Archaeology and Classics aimed at postgraduate / doctoral students traditionally offering a space for presenting research results, discussion, and an exchange of ideas, in a friendly and supportive environment. This year’s theme of the conference is RESOURCES: POWER AND CONNECTIVITY IN THE ANCIENT MEDITERRANEAN. foto: archiv FF […]

Proměny Ovidia ve slovech i obrazech

U příležitosti letošního dvoutisícího výročí úmrtí jednoho z nejvýznamnějších básníků starověku Publia Ovidia Nasona a v souvislosti s pořádáním šestého ročníku Dne latiny připravily Ústav řeckých a latinských studií a Ústav pro klasickou archeologii FF UK ve spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU panelovou výstavu Proměny Ovidia ve slovech i obrazech. Ve vybraných úryvcích bylo představeno nejen Ovidiovo […]

Rusové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném Československu

Výstava Rusové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném Československu vznikla u příležitosti 100. výročí ruské bolševické revoluce. Připomíná učence, literáty a umělce, kteří odešli z někdejšího ruského impéria do Prahy, která se stala jejich významným exilovým centrem, navíc výrazně provázaným s Univerzitou Karlovou. Příchod Rudé armády v květnu 1945 pro ně ovšem neznamenal svobodu, nýbrž katastrofu. Ta byla o to bolestnější, že se […]

Os Guinness: Time for Truth: Who can we really trust?

Univerzitní křesťanské hnutí pořádalo spolu s Filozofickou fakultou UK přednášku sociologa Ose Guinnesse. Přednáška byla zaměřená na různá pojetí pravdy v současném světě. Guinness je přesvědčen, že skutečná svoboda a pravdivost našeho života nás vede k integritě a odpovědnosti. Sociolog Os Guinness je přímým potomkem Arthura Guinnesse, zakladatele dublinského pivovaru Guinness. Narodil se v Číně, kde jeho rodiče během druhé světové […]

John Lennox: Time for Science. What can we really know?

Univerzitní křesťanské hnutí pořádalo spolu s Filozofickou fakultou UK přednášku profesora matematiky Johna Lennoxe. Přednáška se uskutečnila v Collegiu Maximu Právnické fakulty UK. Inspirován kantovskými otázkami Co můžeme skutečně vědět? V co můžeme doufat? Jak na základě odpovědí na tyto otázky máme jednat? přiblížil John Lennox myšlení René Descarta a Edmunda Husserla. Věnoval se také otázce, zda mimo poznání […]

Z minulosti do budoucnosti – od Historického parku Bärnau-Tachov k ArchaeoCentru Čechy-Bavorsko

Spolek Via Carolina – Goldene Straße e. V. ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy pořádali výstavu Z minulosti do budoucnosti – od Historického parku Bärnau-Tachov k ArchaeoCentru Čechy-Bavorsko – regionální identita jako šance pro přeshraniční spolupráci. Výstava byla věnována historii a současnosti Historického parku Bärnau-Tachov, kde je možno vidět na 30 replik dřevěných staveb od raného do vrcholného středověku. Dominantní stavbou je […]

Slovinsko a Česko: Partneři ve střední Evropě

Výstavu připravilo Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze u příležitosti 25. výročí navázání diplomatických styků mezi ČSFR a Slovinskem. Návštěvníci se mohli seznámit s minulostí prostřednictvím historických a osobních příběhů začínajících u slovinské snachy Karla IV. Deset výstavních panelů představilo důležité momenty či osobnosti, jakými jsou slovanská vzájemnost v 19. století, Česká bouda ve slovinských Alpách, osobnost prvního slovinského diplomata, který […]

Slavnostní zakončení pátého ročníku odborných stáží 24 hodin s FF UK

Proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy dr. Jan Bičovský předal certifikáty úspěšným absolventům stáží 24 hodin S FF UK 6. 1. 2017. Možnost absolvovat odbornou stáž nabízí FF UK středoškolským studentům od roku 2012. V letošním akademickém roce se do projektu zapojilo 19 fakultních kateder a ústavů a stáží se zúčastnilo 40 stážistů z celé České republiky. foto: archiv FF UK

Pietní akt u příležitosti 48. výročí úmrtí Jana Palacha

V pondělí 16. ledna 2017 zahájila Filozofická fakulta Univerzity Karlovy každoroční palachovský týden, který je připomínkou sebeupálení Jana Palacha 16. ledna 1969, studenta oboru historie na této fakultě. Od roku 1989 Palachův týden tradičně připravují sami studenti a formou přednášek a workshopů veřejnosti připomínají osobnost Jana Palacha. V den výročí, tedy v pondělí 16. ledna 2017, proběhl na Filozofické fakultě Univerzity […]

Den otevřených dveří Filozofické fakulty UK 2017

V roce 2017 se Den otevřených dveří FF UK uskutečnil v sobotu 14. ledna v hlavní budově FF UK. Tato akce je každoročně určena nejen zájemcům o bakalářskou formu studia, ale na prezentacích jednotlivých otevíraných oborů se mohou o podmínkách studia informovat i zájemci o navazující magisterské studium. Kromě představení jednotlivých otevíraných oborů byly připraveny i informace o přijímacím řízení a […]