Fotogalerie (2016)

FF > 2016

Popel našich předků

Vernisáž výstavy Popel našich předků se uskutečnila 14. prosince 2016 ve vestibulu hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Výstava představila probíhající záchranný archeologický výzkum jednoho muzea a tří vysokých škol na pohřebišti z doby bronzové u Vojenic ve východních Čechách. Na slavnostním zahájení výstavy promluvila děkanka Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedová, PhDr. Martina Beková (vedoucí výzkumu, Muzeum […]

Poláci a Němci. Příběhy dialogu

Před 25 lety Polsko a Německo podepsaly dohodu o dobrém sousedství a přátelské spolupráci. Tato událost byla výsledkem dlouholetého procesu usmíření obou národů po druhé světové válce. Výstava „Poláci a Němci. Příběhy dialogu“, připravená Ministerstvem zahraničních věcí Polské republiky, prezentuje nejen samotný proces s jeho stěžejními body, ale také nabízí vhled do současných polsko-německých vztahů, jež by […]

100 let lektorátu bulharštiny na Karlově univerzitě v Praze

Vernisáž výstavy 100 let lektorátu bulharštiny na Karlově univerzitě v Praze zahájila úvodním slovem doc. Mirjam Friedová, Ph.D., děkanka FF UK. Za Katedru jihoslovanských a balkanistických studií FF UK vystoupila prof. dr. Hana Gladkova, CSc. S proslovem vystoupil také jeho excelence pan Lăčezar Petkov, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Bulharské republiky, a zástupci partnerských organizací Českého komitétu slavistů […]

Debata o amerických prezidentských volbách s Madeleine Albrightovou

Madeleine Albrightová, bývalá ministryně zahraničních věcí USA a velvyslankyně při OSN českého původu, byla hostem FF UK a Knihovny Václava Havla 11. listopadu 2016. Debatu ve Velké aule FF UK moderoval Michal Žantovský. Záznam debaty je k dispozici na webu České televize: Albrightová k vítězství Trumpa: Svět neskončil, ale věci se budou vyvíjet jinak [ceskatelevize.cz, 11. listopadu 2016] foto: archiv […]

50 000 růží sametové revoluci: Přátelství Václava Havla a Mária Soarese

Výstava 50 000 růží sametové revoluci: Přátelství Václava Havla a Mária Soarese vznikla z iniciativy Českého velvyslanectví v Lisabonu ve spolupráci s Nadací Mária Soarese, Portugalským velvyslanectvím v Praze, Portugalským centrem / Camões I. P.  a  Filozofickou fakultou UK. Vernisáž se uskutečnila 6. prosince 2016 v prostorách hlavní budovy Filozofické fakulty UK na nám. Jana Palacha. Výstava připomněla události listopadových dní roku 1989, […]

Rekonstrukce budov FF UK Opletalova 47 a 49, Praha

Vernisáž výstavy pořádané k ukončení architektonické soutěže o návrh „Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Opletalova 47 a 49 v Praze“ se uskutečnila 27. října 2016 ve 3. patře hlavní budovy Filozofické fakulty UK (nám. Jana Palacha 2). foto: archiv FF UK

Bělorusko mimo Bělorusko. Běloruští intelektuálové v meziválečném Československu

Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR připravilo další výstavu mapující opomíjené osobnosti pražské akademické a intelektuální sféry meziválečného Československa. Výstava “Bělorusko mimo Bělorusko” je zaměřena na osudy běloruských intelektuálů, pro něž se Československo stalo školou demokracie a svobody a kteří se nakonec ocitli v děsivém soukolí dvou totalitních a imperiálních režimů, totiž německého (nacistického) […]

Prof. Pier Luigi Sacco: přednáška Digital Humanities and the Future of Universities

foto: archiv FF UK

Výstava fotografií Ami Vitale

6. října 2016 byla v Knihovně Jana Palacha zahájena výstava fotografií věhlasné americké reportážní fotografky Ami Vitale. Úvodní slovo pronesly ředitelka Knihovny FF UK Klára Rösslerová a ředitelka soutěže Czech Press Photo Veronika Souralová. Výstava šedesáti snímků z bezmála celého světa je v prostorách knihovny (vstupní hala, galerie, modrá studovna, zelená studovna a počítačová studovna) k vidění až do května […]

Miguel de Cervantes y Saavedra (1547–1616): Známý či neznámý?

Vernisáž výstavy se uskutečnila 20. září 2016 ve vestibulu hlavní budovy Filozofické fakulty UK. Výstavu zahájila děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová a dr. Dora Poláková z Ústavu románských studií FF UK. foto: archiv FF UK