Fotogalerie (2015)

FF > 2015

Andrej Zubov: Dějiny Ruska 20. století – 2. díl

Besedu s prof. Zubovem, ruským historikem, religionistou a politologem, pořádal u příležitosti prezentace překladu II. dílu knihy Dějiny Ruska 20. století Východoevropský klub, Studia nových médií FF UK a nakladatelství Argo. Besedu moderoval Libor Dvořák. foto: archiv FF UK

Římský den 2015

Druhý ročník tematické historické slavnosti DIES ROMANUS – ŘÍMSKÝ DEN pořádala ppolečnost ARCHAIA o.p.s. ve spolupráci s Ústavem pro klasickou archeologii FF UK, LEGIO X GPF a Zelenou kuchyní. Akca byla pořádána v areálu Archeologického parku Liboc u příležitosti 2000. výročí Germanikova vítězství nad zarýnskými barbary v sobotu 13. června 2015. foto: archiv FF UK

65 let Ústavu informačních studií a knihovnictví na FF UK

Vernisáž výstavy se uskutečnila 19. května 2015 v přízemí hlavní budovy Filozofické fakulty UK. foto: archiv FF UK

120 let od otevření bran Národopisné výstavy českoslovanské

Ústav etnologie FF UK a Knihovna FF UK uspořádaly výstavu o výstavě – 120 let od otevření bran Národopisné výstavy českoslovanské, jejíž vernisáž proběhla 21. dubna 2015 v přízemí hlavní budovy Filozofické fakulty UK. foto: archiv FF UK

Pietní shromáždění k uctění památky obětí útoku v Keni

Děkujeme všem, kdo přišli uctít památku obětí útoku na univerzitu v keňské Garisse. foto: archiv FF UK

Kalevala v obrazech

Vernisáž výstavy Kalevala v obrazech se uskutečnila 19. března 2015 v přízemí FF UK. Výstavu otevřel prof. Jan Čermák, autor komentářů v novém českém vydání eposu Kalevala. Výstava mapuje cesty Eliase Lönnrota do Karélie, sběr finské lidové poezie a vznik Kalevaly (jejích několika verzí). Zaměřena je také na významná výtvarná a hudební díla inspirovaná Kalevalou. Uvedeny jsou i příklady ilustrací […]

Vzpomínkové akce u příležitosti 46. výročí smrti Jana Palacha

Stejně jako každý rok si i letos Univerzita Karlova připomněla výročí sebeupálení studenta Jana Palacha. V pátek 16. ledna se uskutečnil pietní akt u busty Jana Palacha před budovou Filozofické fakulty UK za účasti rektora UK Tomáše Zimy, děkanky FF UK Mirjam Friedové, předsedy Akademického senátu FF UK Jana Čermáka, místopředsedkyně Studentské unie Sáry Vidímové a předsedkyně […]

Den otevřených dvěří Filozofické fakulty UK 2015

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze pořádala Den otevřených dveří, který se konal v sobotu 10. ledna 2015. Uchazeči měli možnost navštívit prezentace jednotlivých oborů, kde se mohli setkat s budoucími pedagogy, ujasnit si průběh přijímacích zkoušek a získat informace k průběhu studia. Kromě představení jednotlivých otevíraných oborů byly připraveny přednášky, exkurze a koncert v rámci centrálního programu v Knihovně Jana Palacha. […]

Výstava o Templetonově ceně

Vernisáž výstavy o Templetonově ceně se konala 17. února 2015 ve vestibulu hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Výstavu zahájila děkanka Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedová a prof. Tomáš Halík, laureát Templetonovy ceny za rok 2014. foto: archiv FF UK