Fotogalerie (2015)

FF > 2015

Češi ve Vietnamu – Vietnam v Čechách

Vernisáž výstavy Češi ve Vietnamu – Vietnam v Čechách se konala 1. října 2015 ve vestibulu hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Výstavu zahájí proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy Filozofické fakulty UK dr. Jan Bičovský a ředitelka Ústavu Dálného východu prof. Olga Lomová. foto: archiv FF UK

65 let Ústavu informačních studií a knihovnictví na FF UK

Vernisáž výstavy se uskutečnila 19. května 2015 v přízemí hlavní budovy Filozofické fakulty UK. foto: archiv FF UK

120 let od otevření bran Národopisné výstavy českoslovanské

Ústav etnologie FF UK a Knihovna FF UK uspořádaly výstavu o výstavě – 120 let od otevření bran Národopisné výstavy českoslovanské, jejíž vernisáž proběhla 21. dubna 2015 v přízemí hlavní budovy Filozofické fakulty UK. foto: archiv FF UK

Kalevala v obrazech

Vernisáž výstavy Kalevala v obrazech se uskutečnila 19. března 2015 v přízemí FF UK. Výstavu otevřel prof. Jan Čermák, autor komentářů v novém českém vydání eposu Kalevala. Výstava mapuje cesty Eliase Lönnrota do Karélie, sběr finské lidové poezie a vznik Kalevaly (jejích několika verzí). Zaměřena je také na významná výtvarná a hudební díla inspirovaná Kalevalou. Uvedeny jsou i příklady ilustrací […]

Výstava o Templetonově ceně

Vernisáž výstavy o Templetonově ceně se konala 17. února 2015 ve vestibulu hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Výstavu zahájila děkanka Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedová a prof. Tomáš Halík, laureát Templetonovy ceny za rok 2014. foto: archiv FF UK