Fotogalerie (2015)

FF > 2015

Veřejná přednáška prof. Andreje Zubova

Veřejnou přednášku prof. Andreje Zubova Počátky imperiálního vědomí v Rusku a jeho perspektivy (Истоки имперского сознания в России и его перспективы) pořádal Ústav východoevropských studií FF UK. Přednáška se uskuteční v rámci mezinárodní vědecké konference Identity in the Eastern and South-Eastern Europe between Regional and (Supra-) National Model / Идентичность в Восточной и Юго-Восточной Европе: между региональной и (над)национальной моделями (10.–11. prosince 2015). Profesor […]

Perspectives of Classical Archaeology 2015

4. ročník mezinárodní studentské konference „Perspectives of Classical Archaeology“ nabídl především studentům doktorského studia příležitost prezentovat výsledky svých výzkumů na poli klasické archeologie a příbuzných oborů. Konference se opět zúčastnila řada zahraničních badatelů, kteří společně s těmi domácími získali příležitost diskutovat své názory s širším mezinárodním měřítku. související: Konference Perspektivy klasické archeologie má již tradici [ff.cuni.cz, 9. prosince 2015] […]

Týden diverzity 2015

V listopadu 2015 proběhl první ročník Týdne diverzity. Záměrem této kulturně-vědecké akce je reflektovat koncept diverzity a konfrontovat veřejné diskurzy o rozmanitosti s jejím každodenním prožíváním. Celé setkání se nese v duchu rozdílnosti názorů a propojení různých profesních prostředí (média, politika, neziskový sektor), dynamické reflexe (věda) i kulturních událostí (hudba, film). Organizátoři řeší hodnotu diverzity i ideu […]

Vykolejená demokracie? – Skutečnost a mediální obraz

U příležitosti 26. výročí sametové revoluce se 19. listopadu 2015 konala panelová diskuse, v rámci níž vystoupili Tomáš Sedláček (ekonom, hlavní makroekonomický stratég ČSOB), Adam Černý (publicista působící v Hospodářských novinách a ČRo plus), Martin Šimečka (slovenský spisovatel a publicista), Václav Němec (filozof působící na FF UK v Praze) a Alexander Kaczorowski (polský novinář a esejista, šéfredaktor Aspen Review Central Europe). Akci moderoval televizní scenárista a dramaturg […]

Pietní akt za oběti terorismu

Pietní akt pořádala 18. listopadu 2015 Studentská rada FF UK spolu se Studentským hnutím za solidaritu za podpory Filozofické fakulty UK. foto: archiv FF UK

Týden vědy a techniky: Cizince v ČR nechceme? Sociální mechanismy xenofobie pohledem etnologie

FF UK do programu 15. ročníku Týdne vědy a techniky AV ČR, nejrozsáhlejšího a největšího vědeckého festivalu v České republice, přispěla osmi přednáškami. Jednou z nich byla přednáška „Cizince v ČR nechceme? Sociální mechanismy xenofobie pohledem etnologie“, která představila sociální a psychologické pozadí xenofobních představ a textů zaměřených na cizince v České republice se zvláštním důrazem na městské legendy, fámy […]

Mezinárodní den archeologie 2015

17. října 2015 proběhl druhý ročník festivalu, který je věnován archeologii jako nejdobrodružnější vědě. Tři archeologická pracoviště FF UK nabídla společně s dalšími archeologickými institucemi v Praze, ale i ČR zajímavý program plný přednášek, vycházek, výstav, dílen a zážitkových aktivit pro malé i velké. související: Archeologie slavila svátek již podruhé [ff.cuni.cz, 27. října 2015] foto: archiv FF UK

Open Square 2015

Festival Open Square už druhým rokem pořádaly čtyři instituce – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Česká filharmonie, Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. V sobotu 17. října ožilo Náměstí Jana Palacha a okolní instituce venkovní výstavou, stánky, koncerty, workshopy, přednáškami a debatami. Na půdě FF UK probíhala vedle prezentací jednotlivých oborů pro […]

Češi ve Vietnamu – Vietnam v Čechách

Vernisáž výstavy Češi ve Vietnamu – Vietnam v Čechách se konala 1. října 2015 ve vestibulu hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Výstavu zahájí proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy Filozofické fakulty UK dr. Jan Bičovský a ředitelka Ústavu Dálného východu prof. Olga Lomová. foto: archiv FF UK

O šikaně v církvi i mimo ni s jeptiškou Jeannine Gramick

Sestra Jeannine Gramick se ve Spojených státech už od sedmdesátých let věnuje LGBT lidem, kteří se nechtějí vzdát svého místa v církvi. Je spoluzakladatelkou hnutí New Ways Ministry a ve svém domovském Marylandu se také vyslovuje za manželství pro všechny. Po přednášce zaměřené také na letošní téma šikany, které je právě v prostředí církve naneštěstí živé, následovala […]