Fotogalerie (2013)

FF > 2013

Přednáškový blok pro výchovné poradce

3. prosince 2013 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze uspořádala třetí setkání určené pro výchovné poradce půdobící na středních školách a gymnáziích. V přednáškovém bloku vystoupil Mgr. Vojtěch Tutr s příspěvkem Badatelské mimoškolní aktivity jako příležitost k identifikaci a rozvoji nadání i obohacení výuky. Dalším přednášejícím byla PaedDr. Eva Schneiderová, která promluvila k tématu Vědomostní soutěže a jejich význam v identifikaci, podpoře […]

Beseda s autorem komiksu Opráski sčeskí historje

10. prosince Ve Velké aule Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se uskutečnila beseda s autorem komiksu Opráski sčeskí historje. Na diskusi, kterou uspořádal Spolek studentů historie FF UK, autor dorazil tradičně v masce Zmikunda Lucembruskiho. Více informací k tématu v článku Jsou Opráski zneuctěním historie? Se stim smiř, tvrdí Zmikund Lucembruski Zdroj fotografií: Archiv FF UK

65 let novořečtiny

Ve čtvrtek 12. prosince byla zahájena výstava 65 let novořečtiny na UK – 50 let od úmrtí doc. Dimitrise Papase, kterou uspořádal Ústav řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Expozice se věnuje historii oboru po druhé světové válce, kdy byl zřízen lektorát novořeckého jazyka na UK, a zakladateli výuky novořečtiny na FF UK […]

160 let české univerzitní hungaristiky

26. listopadu 2013 V úterý 26. listopadu byla v přízemí hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zahájena výstava s názvem 160 let české univerzitní hungaristiky pořádaná Katedrou středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Maďarským institutem Praha. Expozice připomíná historii české hungaristiky od roku 1854 do současnosti. Vedle vývoje výuky oboru v Praze a v Brně přibližuje i […]

Léto s FF UK 2013

28.–30. srpna 2013 Filozofická fakulty Univerzity Karlovy v Praze uspořádala druhý ročník letních stáží pro středoškolské studenty. Téma letního kurzu Člověk, jazyk, myšlení tematicky navazovalo na Den vědy FF UK, který se uskutečnil 17. dubna 2013. Léto s FF UK absolvovalo 14 studentů ze všech koutů republiky. Studenti měli možnost vyzkoušet si práci v tlumočnických kabinách, zlepšit si prezentační dovednosti, […]

Sympozium Uncertain boundaries, fluid concepts, changing imagination

15.–16. listopadu 2013 Mezinárodní sympozium se uskutečnilo 15.–16. listopadu v císařském sála Karolina. Konferenci uspořádalo Mezinárodní sinologické centrum ve spolupráci s Inter-University Center for Sinology, Harvard University. Akce věnovaná aktuálním otázkám studia čínské kultury si kladla za cíl rozvinout debatu o současné podobě tradičního filologického a orientalistického oboru a zamyslet se nad jeho budoucností v konfrontaci různých tradic (evropské, americké, […]

Ztraceni v překladu? Půlstoletí překladatelství a tlumočnictví na českých univerzitách (1963–2013)

Ztraceni v překladu? Půlstoletí překladatelství a tlumočnictví na českých univerzitách (1963–2013) 10. listopadu 2013 Vernisáž výstavy věnované historii překladatelství a tlumočnictví se uskutečnila 10. listopadu v prostorách Šporkova paláce. Výstava byla vytvořena u příležitosti padesátiletého výročí existence oboru Ústavem translatologie FF UK. Vernisáže se zúčastnily více než tři sta absolventů oboru, vyučujících a zástupců profesních organizací. Expozice se zaměřuje […]

Den latiny

11. listopadu 2013 Druhý ročník Dne latiny uspořádal v hlavní budově Filozofické fakultay UK Ústav řeckých a latinských studií FF UK. Akce určená především středoškolských studentům a učitelům si kladla za cíl představit latinu jako bránu do mnoha vědních oborů a ukázat, že její znalost je i v současné době velmi praktická. Program složený z přednášek a seminářů byl […]

Budování demokracie v Česku

17. listopadu 2013 Při příležitosti výročí sametové revoluce uspořádalo občanské sdružení Vraťte nám stát! diskusi s tématem Budování demokracie v Česku. Jako diskutující vystoupili Petr Robejšek, Petr Pithart, Lukáš Jelínek a Petr Havlík, moderoval Václav Němec. Diskuse se uskutečnila ve Velké aule Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

90 let pražské polonistiky

6. listopadu 2013 Vernisáž výstavy 90 let pražské polonistiky se uskutečnila 6. listopadu u příležitosti 90. výročí založení první katedry polonistiky v českých zemích. Putovní česko-polská výstava je součástí stejnojmenného projektu, který realizuje Katedra středoevropských studií FF UK ve spolupráci s Jagellonskou univerzitou v Krakově a Polským institutem v Praze. Projekt byl finančně podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu Česko-polské […]