Aktuality (2018)

FF > 2018

V reprezentativní edici Opera Facultatis philosophicae vychází dlouho očekávaná knižní pocta archeologovi Janu Bouzkovi z Filozofické fakulty UK

10.12.2018

Rozsáhlá kolektivní monografie s názvem ΕΥΔΑΙΜΩΝ je souborem příspěvků z mezinárodní konference „Contacts, Migrations and Climate Change“ uspořádané v květnu 2015 u příležitosti životního jubilea prof. Jana Bouzka. Celkem 30 cizojazyčných příspěvků bylo do publikace seřazeno na základě jejich chronologického a geografického zaměření.

Kampus Hybernská zve na vánoční večírek Christmas (party) time

8.12.2018

„V klidu, vždyť jsou to jenom Vánoce,“ řekli pořadatelé vánočního večírku v HYBu a připravili studentskou akci, která se ponese v duchu předvánoční pohody a pití svařáku s přáteli. Večírek pro studenty z celé univerzity a z programu Erasmus+ proběhne 12. prosince od 17 hodin. Přijďte, pobavte se a poznejte vánoční zvyky z celého světa.

Vyjádření Filozofické fakulty UK k materiálu „Profesor Martin Kovář, prorektor Univerzity Karlovy, se ve velkém rozsahu dopustil plagiátorství“

7.12.2018

Vedení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy obdrželo v minulých dnech zevrubný materiál vypracovaný skupinou doktorandů FF UK, kteří vyslovují podezření na možné plagiátorství člena naší akademické obce prof. Martina Kováře.

Projekt EXPRO Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století uspěl v soutěži Grantové agentury ČR

5.12.2018

Řešitelský tým, který zčásti tvoří také pracovníci Ústavu hudební vědy FF UK, si dal za cíl prověřit některé stereotypní výklady středoevropské hudební kultury, které se dodnes objevují na různých úrovních společenského diskurzu. Projekt je naplánován na pět let a ÚHV FF UK se díky němu stane důležitým centrem výzkumu starší hudby s mezinárodním přesahem.

Výběrová řízení FF UK | prosinec 2018

3.12.2018

FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických i technickohospodářských pracovníků.

Absolventka programu EAST AND CENTRAL EUROPEAN STUDIES Filozofické fakulty UK získala prestižní Rhodesovo stipendium

28.11.2018

Nejstarší a vysoce kompetitivní forma podpory je udělována od roku 1902, a to vynikajícím zahraničním studentům, kteří chtějí studovat na Oxfordské univerzitě.

U příležitosti 70. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv vystoupí na FF UK zakladatel Human Rights Watch a obránce lidských práv Aryeh Neier

21.11.2018

Slavnostní přednáška proběhne 3. prosince od 16:30 hod. O den později na ni naváže workshop, během kterého přední odborníci představí lidská práva v historických souvislostech i z pohledu dneška.

Univerzita třetího věku na Filozofické fakultě UK si připomněla 30 let svého trvání

20.11.2018

Založena byla v roce 1988, což z ní činí jednu z vůbec nejstarších univerzit třetího věku u nás. Kulaté výročí si 19. listopadu připomněli její organizátoři, lektoři i frekventanti v Malé aule Karolina.

Existuje střední Evropa?

20.11.2018

Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství organizuje v průběhu podzimu další sérii diskusí elitních akademiků a intelektuálů na aktuální témata. V úterý 27. listopadu ji otevře diskuse na téma „Střední Evropa a národní identita v éře Facebooku.“

Vyjít ven z fakultních poslucháren a doprovázet veřejnou debatu hlasem akademické obce

19.11.2018

„Máme morální povinnost předat dál něco z toho, co zde vybádáme,“ říká Jakub Múčka, student východoevropských studií na FF UK a předseda spolku Online encyklopedie migrace, z. s. V rozhovoru přibližuje, jakým vývojem studentský projekt původně prošel a jaké má ambice.

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK