Aktuality (2018)

FF > 2018

Zemřel Vladimír Svatoň, profesor komparatistiky a slavistiky na FF UK a velká osobnost české literární vědy

28.12.2018

S lítostí jsme přijali zprávu, že 26. prosince zemřel ve věku 87 let prof. Vladimír Svatoň. Poslední rozloučení se bude konat v pátek 4. ledna v 11:40 v Ústřední obřadní síni Olšanské hřbitovy.

Progres Q07 („Centrum pro studium středověku“) vyhlašuje jednorázovou vnitřní soutěž o 2–3 místa postdoka na období 03/2019 – 12/2019

20.12.2018

Soutěž probíhá ve dnech 20. prosince 2018 – 1. února 2019. O vítězi soutěže rozhodne Rada Progresu Q07.

Univerzita Karlova zve na výstavu vzácných insignií. K vidění bude originál zakládací listiny UK

18.12.2018

Od 18. prosince budou v Císařském sálu Karolina k vidění umělecké a historické památky univerzity, které propojují její historii se současností. Nejdůležitějšími exponáty jsou originály zakládací listiny UK, listiny Klimenta VI., její notářský opis a pečetidlo UK z poloviny 14. století. Návštěvníci se mohou těšit i na žezla jednotlivých fakult, včetně žezla FF UK.

Stanovisko Etické komise FF UK k podnětu Mgr. Tomáše Konečného, Mgr. Marka Jandáka a Mgr. Ondřeje Crháka zaslaného Etické komisi FF UK 4. 12. 2018 ve věci údajného plagiátorství prof. Martina Kováře, přijaté na schůzi dne 17. prosince 2018

18.12.2018

Podnět poukazující na možné plagiátorství prof. Martina Kováře projednává jednak Etická komise Univerzity Karlovy, jednak Etická komise Filozofické fakulty UK. První jednání Etické komise Filozofické fakulty UK o podnětu proběhlo 17. prosince 2018; komise na něm přijala následující usnesení:

PhDr. Jana Rejšková se stala emeritní členkou akademické obce Filozofické fakulty UK

14.12.2018

Dekret o udělení čestného titulu převzala dr. Rejšková z rukou děkana doc. Michala Pullmanna na zasedání Vědecké rady FF UK 13. prosince.

Projekt Český národní korpus spravovaný Filozofickou fakultou UK se stal oficiálně uznaným K-centrem CLARIN

14.12.2018

Síť CLARIN je evropskou výzkumnou infrastrukturou zaměřenou na jazykové zdroje a nástroje pro práci s nimi v humanitních a společenských vědách. Smyslem K-centra ČNK je poskytovat všem zájemcům informace, konzultace a technickou podporu v oblasti korpusové lingvistiky zaměřené na češtinu.

FF UK připravila dobročinnou sbírku hraček a knížek pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin

13.12.2018

Podpořit děti můžete 17. a 18. prosince na sekretariátu Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK v č. 19 na hlavní budově. Sbírka bude probíhat v pondělí od 9–12 a 13–16 hodin a v úterý od 9–12 hodin.

Prof. Martin Kovář odchází z Filozofické fakulty UK

13.12.2018

Vyjádření děkana doc. Michala Pullmanna k odchodu prof. Kováře z FF UK.

Výstava Ivan Cankar… a jeho právo vizualizuje román slovinského spisovatele Čeledín Jernej a jeho právo

12.12.2018

U příležitosti 100. výročí úmrtí slovinského spisovatele Ivana Cankara připravili studenti Akademie výtvarných umění Univerzity v Lublani výstavu Ivan Cankar… a jeho právo. Partnery výstavy jsou Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK a Centrum pro slovinštinu jako cizí jazyk v Lublani.

Prof. Josef Vintr obdržel stříbrnou pamětní medaili Univerzity Karlovy

11.12.2018

Prof. Vintr, světově uznávaný bohemista, ocenění obdržel při příležitosti svých 80. narozenin.

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK