Aktuality (2013)

FF > 2013

Cenu prof. Matějčka získala práce o psychosociální situaci sourozenců dětí s autismem

19.12.2013

Nadace prof. Matějčka každoročně uděluje ceny za nejlepší diplomové práce v oblasti dětské a vývojové psychologie diplomantům, jejichž práce byly obhájeny na katedře psychologie FF UK v předchozím roce. Letos se rozhodla rada nadace ocenit tři práce, první místo získala Mgr. Lucie Husová za výzkum zabývající se situací sourozenců dětí s pervazivní vývojovou poruchou.

Pracovní setkání členů PRVOUK 09

18.12.2013

V pátek 13. 12. se uskutečnilo první setkání pracovních týmů 9. programu rozvoje vědních oblastí Univerzity Karlovy Literatura a umění v mezikulturních souvislostech. Tématem se stal problém Identity – konstrukce, subverze a absence.

Hledání Sofie

17.12.2013

Filozofická fakulta UK pořádala dětskou univerzitu

Knižní novinky Vydavatelství FF UK prosinec

5.12.2013

Knižní novinky Vydavatelství FF UK Zajímá vás méně známé dění na fakultě od roku 1955 dodnes? Jaké osobnosti z řad neakademických pracovníků působili či působí v jejích službách a jaké jsou jejich životní osudy a vzpomínky? Jak vypadaly milníky v historii fakulty pohledem dlouholetých zaměstnanců knihovny, studijního oddělení či správy budov? Vydavatelství FF UK přináší předvánoční nabídku knižních […]

Omezení provozu knihoven z důvodu havárie vody

29.10.2013

Omezení provozu Knihovny Historického kabinetu platné od 29. 10. 2013 Z důvodu havárie vody platí od 29. 10. 2013 až do odvolání následující: Knihovna Historického kabinetu poskytuje absenční i prezenční výpůjční služby v Knihovně Jana Palacha. Čtenáři si dokumenty objednají prostřednictvím výpůjčního systému Aleph (po přihlášení; přihlašovací údaje jsou shodné jako do počítačů na FF UK). Knihy budou připravovány každou […]

Kandidátkou na funkci děkana je doc. Mirjam Friedová

15.10.2013

„Nominaci jsem pečlivě zvažovala,“ říká stávající ředitelka Ústavu obecné lingvistiky FF UK doc. Mirjam Friedová, Ph.D., která ve čtvrtek 10. října 2013 uspěla ve volbě kandidáta na děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V rozhovoru se vrací k okolnostem volebního klání i některým bodům svého programu, který před akademickým senátem obhájila. Mirjam Friedová vystudovala obor čeština – latina […]

Na Letní škole interdisciplinárních přístupů se diskutovalo o svobodě

23.9.2013

Na sklonku srpna proběhla v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze třetí Letní škola interdisciplinárních přístupů. Tentokrát se účastníci sešli k poslechu přednášek a k diskusi na téma Svoboda z perspektivy historie a jí blízkých oborů. Monika Stachová, studentka historie, byla hlavní organizátorkou letošního ročníku Letní školy interdisciplinárních přístupůLetní škola interdisciplinárních přístupů (LŠIP), pořádaná Spolkem studentů historie FF UK […]

Letní škola lingvistiky v Dačicích se sešla už po sedmé

9.9.2013

Letošní ročník Letní škola lingvistiky probíhal v Dačicích od 16. do 24. srpna a účastníkům nabídl na dvacet jazykovědných příspěvků v češtině, slovenštině a angličtině. Studenti lingvistických a příbuzných oborů měli příležitost seznámit se s aktuálními výzkumnými trendy na poli lingvistiky. Říkáme spíše „oni nevědí“ nebo „oni neví“? Lze si osvojit cizí jazyk dokonale? Mají všechny jazyky výraz pro růžovou […]

Pro léto na fakultě jsou typické stavební práce a letní školy

5.9.2013

Přestože v době letních prázdnin posluchárny povětšinou zely prázdnotou, zaměstnancům děkanátu Filozofické fakulty UK pracovní povinnosti trvaly. O škále jejich úkolů, změnách, které na fakultě chystají zavést v nadcházejícím akademickém roce, a o projektech letos úspěšně završených v rozhovoru promluvil tajemník fakulty Ing. Filip Malý. „Z projektových záměrů nyní na příští rok plánujeme především zlepšení infrastruktury. Rádi bychom kupříkladu […]

Knižní novinky Vydavatelství FF UK září

30.8.2013

Knižní novinky Vydavatelství FF UK V edici Varia vyšla publikace Klasická korejština zabývající jak korejským jazykem a písmem, tak i literaturou. Určena je odborníkům, studentům i širšímu okruhu zájemců o korejštinu. PUCEK, Vladimír a Vladimír GLOMB. Klasická korejština. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013. Varia. ISBN 978-80-7308-461-5 Klasická korejština je určena zájemcům o diachronní […]

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK