Aktuality

Pozvánka na dvě akce v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015

22.10.2015

Přednáška Venkovské ženy v rozvojových zemích – SDGs: Cíle trvale udržitelného rozvoje a vernisáž výstavy Naplnění rozvojových cílů tisíciletí v zemích třetího světa: Projekty českých neziskových organizací se uskuteční 26. října 2015.

Knihovna Katedry středoevropských studií: pokračování seriálu o Knihovně FF UK

21.10.2015

Knihy ve správě Knihovny KSES jsou rozděleny mezi dvě budovy, pět místností a tři dílčí knihovní sbírky. Knihovna KSES je jedinou pobočkou Knihovny FF UK, která svůj fond zpřístupňuje ve třech pracovnách.

Byla zveřejněna prezentace a audiozáznam z druhého setkání děkanky s akademickou obcí

21.10.2015

Základem společné diskuse, která se konala 9. října 2015, byl připravovaný Strategický plán 2015 a z něj plynoucí další směřování fakulty.

Proběhl druhý ročník festivalu Open Square

20.10.2015

V sobotu 17. října se náměstí Jana Palacha a přilehlé instituce otevřely stovkám zájemců z řad široké veřejnosti, studentů FF UK, uchazečů o studium, posluchačů České filharmonie a zájemcům o osud centra Prahy.

Vědecké časopisy FF UK jsou veřejnosti dostupné online

19.10.2015

Vydavatelství FF UK připravilo katalog časopisů FF UK, které jsou od roku 2015 dostupné v režimu Open Access. Nové webové stránky časopisů odkazují čtenáře a další zájemce přímo do digitálního repozitáře UK.

Velký třesk a otázka Boha: na FF UK bude přednášet prof. Schimmel

19.10.2015

Kde začíná historie všeho? Kdo třeskl při Velkém třesku? Univerzitní křesťanské hnutí a FF UK zvou na přednášku předního německého fyzika prof. Thomase Schimmela.

Proběhne 11. ročník Konference mladých slavistů, letos na téma Slované: Souznění a konflikty

19.10.2015

Konference proběhne ve dnech 5.–6. listopadu 2015 pod záštitou Ústavu východoevropských studií FF UK. Konference je určena mladým badatelům z oblasti slavistiky.

Splněný sen o Tróji

17.10.2015

Peter Pavúk z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK vypráví o svém výzkumu v Tróji a nové knize „Troia VI Früh und Mitte. Keramik, Stratigraphie, Chronologie“.

Druhý ročník festivalu Open Square proběhne už v sobotu 17. října

14.10.2015

Čtyři instituce, jedno náměstí. Kulturní festival pořádají FF UK, Česká filharmonie, Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Na veškerý program je vstup zdarma.

Profesor Martin Hilský obdrží cenu Česká hlava

13.10.2015

V pondělí 12. 10. 2015 schválila vláda udělení Národní ceny vlády Česká hlava 2015 Martinu Hilskému z FF UK. Profesora anglistiky a světoznámého shakespearologa navrhla Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK