Aktuality

Na Letní škole interdisciplinárních přístupů se diskutovalo o svobodě

23.9.2013

Na sklonku srpna proběhla v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze třetí Letní škola interdisciplinárních přístupů. Tentokrát se účastníci sešli k poslechu přednášek a k diskusi na téma Svoboda z perspektivy historie a jí blízkých oborů. Monika Stachová, studentka historie, byla hlavní organizátorkou letošního ročníku Letní školy interdisciplinárních přístupůLetní škola interdisciplinárních přístupů (LŠIP), pořádaná […]

Letní škola lingvistiky v Dačicích se sešla už po sedmé

9.9.2013

Letošní ročník Letní škola lingvistiky probíhal v Dačicích od 16. do 24. srpna a účastníkům nabídl na dvacet jazykovědných příspěvků v češtině, slovenštině a angličtině. Studenti lingvistických a příbuzných oborů měli příležitost seznámit se s aktuálními výzkumnými trendy na poli lingvistiky. Říkáme spíše „oni nevědí“ nebo „oni neví“? Lze si osvojit cizí jazyk dokonale? Mají […]

Pro léto na fakultě jsou typické stavební práce a letní školy

5.9.2013

Přestože v době letních prázdnin posluchárny povětšinou zely prázdnotou, zaměstnancům děkanátu Filozofické fakulty UK pracovní povinnosti trvaly. O škále jejich úkolů, změnách, které na fakultě chystají zavést v nadcházejícím akademickém roce, a o projektech letos úspěšně završených v rozhovoru promluvil tajemník fakulty Ing. Filip Malý. “Z projektových záměrů nyní na příští rok plánujeme především zlepšení […]

Knižní novinky Vydavatelství FF UK září

30.8.2013

Knižní novinky Vydavatelství FF UK V edici Varia vyšla publikace Klasická korejština zabývající jak korejským jazykem a písmem, tak i literaturou. Určena je odborníkům, studentům i širšímu okruhu zájemců o korejštinu. PUCEK, Vladimír a Vladimír GLOMB. Klasická korejština. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013. Varia. ISBN 978-80-7308-461-5 Klasická korejština je určena zájemcům o […]

Knižní novinky Vydavatelství FF UK srpen

15.8.2013

Knižní novinky Vydavatelství FF UK V edici Varia vyšla Kniha Laozi – komentovaný překladjednoho z nejdůležitějších staročínských filozofických textů.Publikace S použitím kalendáře, novinka v ediční řadě Mnemosyne,se věnuje textologickým konceptům a edičním postupům Oldřicha Králíka a jejich konfrontaci s přístupy jeho oponentů. Mezinárodní komise pro spisovné slovanské jazyky vydala v edici Varia monografii Jazykové právo […]

Filozofická fakulta UK podporuje odborný rozvoj středoškolských studentů

22.7.2013

V rámci podpory talentovaných studentů středních škol sponzorovala Filozofická fakulta UK druhým rokem humanitní obory soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ). Vedle knižních cen pro prvních pět míst 35. Celostátní přehlídky SOČ získali hlavní vítězové sponzorovaných oborů možnost zdarma se zúčastnit letního kurzu Léto s FF UK. Jako v loňském roce, i letos Filozofická fakulta UK […]

Letní školy 2013

22.7.2013

Na Filozofické fakultě UK se učí i v létě Filozofická fakulta UK pořádá několik letních škol. Zavedenými projekty jsou Letní škola slovanských studií a Letní škola lingvistiky, v posledních letech probíhá Letní škola interdisciplinárních přístupů. Pro středoškolské studenty organizuje fakulta odborné stáže 24 hodin s FF UK a kurz Léto s FF UK. Účastníci Letní […]

Dětský koutek FF UK nabízí zázemí pro děti a jejich rodiče

11.7.2013

Zaměstnanci i studenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze mají déle než rok možnost využívat služby hlídání dětí přímo na fakultě. V dětském koutku, který je zřízen v hlavní budově fakulty v těsné blízkosti vchodu z Kaprovy ulice, je v současné době registrováno dvacet osm rodičů a přibližně deset z nich využívá služby hlídání dětí […]

Knižní novinky Vydavatelství FF UK

27.6.2013

V edici Varia vyšla kniha La cuestión autobiográfica en el Siglo de Oro (editoři Juan A. Sánchez a Jaroslava Marešová), jejímž předmětem je autobiografická a pseudoautobiografická literatura španělského Zlatého věku. Jako pocta Vladimíru Puckovi k 80. narozeninám vychází kniha Podoby Koreje. Čeští a slovenští koreanisté se v ní věnují jednotlivým aspektům korejských dějin, kultury a […]

Dětský koutek FF UK nabízí zázemí pro děti a jejich rodiče

21.6.2013

Zaměstnanci i studenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze mají déle než rok možnost využívat služby hlídání dětí přímo na fakultě. V dětském koutku, který je zřízen v hlavní budově fakulty v těsné blízkosti vchodu z Kaprovy ulice, je v současné době registrováno dvacet osm rodičů a přibližně deset z nich využívá služby hlídání dětí […]

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK