Aktuality

Počítačová simulace o období protektorátu jde do škol

26.5.2015

Žáci i veřejnost mohou „zažít“ atmosféru po atentátu na Heydricha. Tým Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR vydává první díl z řady mezinárodně úspěšných počítačových simulací o soudobých dějinách.

Jak získat peníze na expedici? Studenti zkusili uspořádat sbírku

26.5.2015

Studenti z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK se pokoušejí prostřednictvím veřejné sbírky získat peníze na expedici v Šerabádském okrese v Uzbekistánu, kam by chtěli vyrazit na podzim.

Klasický archeolog prof. Bouzek obdržel zlatou medaili UK

22.5.2015

Do 23. května probíhá mezinárodní konference Contacts, Migrations and Climate Change, kterou pořádá Ústav pro klasickou archeologii FF UK. Ve čtvrtek 21. května předal rektor UK panu prof. Janu Bouzkovi zlatou medaili.

Profesorce Palkové byl udělen čestný titul emeritní profesor UK

21.5.2015

Prof. Zdena Palková, dřívější dlouholetá ředitelka Fonetického ústavu FF UK, se významně zasloužila o rozvoj ústavu i fonetiky jako vědního oboru. Předání dekretu proběhlo v rámci zasedání Vědecké rady FF UK 21. května 2015.

Proděkankou pro studium FF UK byla jmenována dr. Landgráfová

19.5.2015

Děkanka FF UK jmenovala Mgr. Renatu Landgráfovou, Ph.D., proděkankou pro studium Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s účinností od 18. května 2015.

Edice Dálný východ se představuje publikací Korejská náboženství

18.5.2015

Edice sdružuje autory, kteří se regionem dlouhodobě akademicky zabývají v rámci orientalistických pracovišť na FF UK i jiných domácích a zahraničních akademických institucích.

Publikace autorů z FF UK uspěly v soutěži vysoce kvalitních monografií

14.5.2015

V soutěži vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově se na prvních deseti příčkách umístily tři publikace odborníků z FF UK.

Kalendář Českého egyptologického ústavu FF UK získal čtyři ocenění

14.5.2015

Fotografický kalendář nazvaný Nesmrtelnost ukrytá v kameni vytvořený fotografem Martinem Frouzem a studiem N.A.F. Praha pro Český egyptologický ústav FF UK byl oceněn v soutěži „Kalendář roku 2015“.

Svět knihy 2015: divadelní představení arabistů, stánek Vydavatelství FF UK a nové publikace

12.5.2015

21. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2015 se koná od čtvrtka 14. května do neděle 17. května na Výstavišti Praha – Holešovice.

Rektorský sportovní den

11.5.2015

Ve středu 13. května se koná Rektorský sportovní den. V tento den může být omezen provoz pracovišť FF UK (viz webové stránky jednotlivých pracovišť).

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK