Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb může uchazeč kteréhokoli typu studia  požádat o modifikaci přijímací zkoušky. Písemná, zdůvodněná a doložená žádost (lékařské potvrzení, v případě specifických poruch učení doporučení pedagogicko-psychologické poradny) musí být součástí přihlášky při jejím podání, jako naskenovaný PDF soubor k elektronické přihlášce. Pokud jste elektronickou přihlášku již podali, zašlete naskenovanou žádost společně s přílohami na prijimacky@ff.cuni.cz.

Zde si můžete stáhnout formulář k Žádosti o modifikaci přijímací zkoušky.

Žádost posuzuje děkan na základě doporučení oborového pracoviště. Podrobnosti viz článek 3.4 Podmínek přijímacího řízení.

Kontaktní osobou, resp. koordinátorem péče o uchazeče a studenty se speciálními potřebami (se zrakovým, tělesným aj. postižením, poruchami učení, s ADHD, se závažnými chronickými onemocněními, s psychickými obtížemi atd.) Filozofické fakulty UK je  PhDr. David Čáp.

Modifikace přijímací zkoušky a studia neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých uchazečů a studentů zajišťuje Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. Ústavu jazyků a komunikace neslyšících.