Navazující magisterské obory 2018/2019

Kontakt

magistr

Úplné znění Obecných podmínek přijímacího řízení naleznete zde.

Oborové podmínky zobrazíte kliknutím na konkrétní obor v seznamu níže.

Dodatečné přijímací řízení (září 2018)

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské a navazující magisterské obory pro akademický rok 2018/2019. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2018.

Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné se zveřejněnými podmínkami běžného přijímacího řízení (přijímací zkoušky v květnu a červnu) pro akademický rok 2018/2019 s výjimkou stanovených termínů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů (PPP).

Dodatečné přijímací řízení je samostatné řízení. Za každou nově podanou přihlášku je potřeba uhradit poplatek. Přihlášky mohou podávat všichni zájemci; lze se hlásit například i na obor, na který uchazeč nebyl přijat v běžném přijímacím řízení. Do dvouoborového studia nelze zkombinovat obor, u kterého uchazeč uspěl v běžném přijímacím řízení, s oborem, u kterého uspěl v dodatečném přijímacím řízení.

Lhůta pro podávání přihlášek: do 19. 8. 2018.

Termín přijímacích zkoušek: 3.–27. 9. 2018.

Termín odevzdání žádosti o prominutí přijímací zkoušky společně s doklady je do 19. 8. 2018.

Studijní obor Kombinovatelnost Forma studia Katedra/ústav
Český jazyk – specializační studium pouze 2oborové studium prezenční Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Český jazyk a literatura 1 i 2oborové studium prezenční Ústav české literatury a komparatistiky, Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Čeština v komunikaci neslyšících 1 i 2oborové studium prezenční Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Dějiny antické civilizace pouze 2oborové studium prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Dějiny umění pouze 1oborové studium prezenční Ústav pro dějiny umění
Etnologie 1 i 2oborové studium prezenční Ústav etnologie
Hispanistika 1 i 2oborové studium prezenční Ústav románských studií
Historie – české dějiny v evropském kontextu 1 i 2oborové studium prezenční Ústav českých dějin
Historie – hospodářské a sociální dějiny 1 i 2oborové studium prezenční Ústav hospodářských a sociálních dějin
Historie – obecné dějiny 1 i 2oborové studium prezenční Ústav světových dějin
Hudební věda 1 i 2oborové studium prezenční Ústav hudební vědy
Iberoamerikanistika – dějiny Latinské Ameriky pouze 1oborové studium prezenční Středisko ibero-amerických studií
Informační studia a knihovnictví pouze 1oborové studium prezenční Ústav informačních studií a knihovnictví
Jihovýchodoevropská studia 1 i 2oborové studium prezenční Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Latinská medievistika 1 i 2oborové studium prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Latinský jazyk a literatura pouze 2oborové studium prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Mongolistika 1 i 2oborové studium prezenční Ústav jižní a centrální Asie
Německý jazyk a literatura 1 i 2oborové studium prezenční Ústav germánských studií
Novořecká filologie pouze 2oborové studium prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Politické teorie 1 i 2oborové studium prezenční Ústav politologie
Překladatelství: čeština – angličtina pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Překladatelství: čeština – francouzština pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Překladatelství: čeština – němčina pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Překladatelství: čeština – ruština pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Překladatelství: čeština – španělština pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Ruský jazyk a literatura pouze 1oborové studium prezenční Ústav východoevropských studií
Řecká antická filologie pouze 2oborové studium prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Sinologie pouze 1oborové studium prezenční Ústav Dálného východu
Sociální práce pouze 1oborové studium prezenční Katedra sociální práce
Sociologie pouze 1oborové studium prezenční Katedra sociologie
Středoevropská studia pouze 1oborové studium prezenční Katedra středoevropských studií
Tibetanistika 1 i 2oborové studium prezenční Ústav jižní a centrální Asie
Tibetan Studies (ENG) 1 i 2oborové studium prezenční Ústav jižní a centrální Asie
Tlumočnictví: čeština – angličtina pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Tlumočnictví: čeština – francouzština pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Tlumočnictví: čeština – němčina pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Tlumočnictví: čeština – ruština pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Tlumočnictví: čeština – španělština pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy 1 i 2oborové studium prezenční Ústav české literatury a komparatistiky, Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Učitelství češtiny jako cizího jazyka 1 i 2oborové studium prezenční Ústav bohemistických studií, Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy pouze 2oborové studium prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Východoevropská studia 1 i 2oborové studium prezenční Ústav východoevropských studií

 

Běžné přijímací řízení (květen-červen 2018)

Lhůta pro podávání přihlášek k běžnému přijímacímu řízení uplynula 31. 3. 2018.

Obory otevírané v češtině

Obory otevírané v cizích jazycích najdete na konci seznamu.

Studijní obor Kombinovatelnost Forma studia Katedra/ústav
Andragogika a personální řízení 1 i 2oborové studium prezenční Katedra andragogiky a personálního řízení
Anglický jazyk 1 i 2oborové studium prezenční Ústav anglického jazyka a didaktiky
Anglofonní literatury a kultury 1 i 2oborové studium prezenční Ústav anglofonních literatur a kultur
Arabistika pouze 2oborové studium prezenční Ústav Blízkého východu a Afriky
Archeologie pravěku a středověku pouze 1oborové studium prezenční Ústav pro archeologii
Archivnictví a PVH 1 i 2oborové studium prezenční Katedra PVH a archivního studia
Archivnictví a PVH pouze 1oborové studium kombinovaná Katedra PVH a archivního studia
Český jazyk – specializační studium pouze 2oborové studium prezenční Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Český jazyk a literatura 1 i 2oborové studium prezenční Ústav české literatury a komparatistiky, Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Čeština v komunikaci neslyšících 1 i 2oborové studium prezenční Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Dějiny a kultura islámských zemí 1 i 2oborové studium prezenční Ústav Blízkého východu a Afriky
Dějiny antické civilizace pouze 2oborové studium prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Dějiny umění pouze 1oborové studium prezenční Ústav pro dějiny umění
Divadelní věda 1 i 2oborové studium prezenční Katedra divadelní vědy
Estetika 1 i 2oborové studium prezenční Katedra estetiky
Etnologie 1 i 2oborové studium prezenční Ústav etnologie
Filmová studia 1 i 2oborové studium prezenční Katedra filmových studií
Filozofie 1 i 2oborové studium prezenční Ústav filosofie a religionistiky
Fonetika 1 i 2oborové studium prezenční Fonetický ústav
Francouzská filologie 1 i 2oborové studium prezenční Ústav románských studií
Hispanistika 1 i 2oborové studium prezenční Ústav románských studií
Historie – české dějiny v evropském kontextu 1 i 2oborové studium prezenční Ústav českých dějin
Historie – hospodářské a sociální dějiny 1 i 2oborové studium prezenční Ústav hospodářských a sociálních dějin
Historie – obecné dějiny 1 i 2oborové studium prezenční Ústav světových dějin
Hudební věda 1 i 2oborové studium prezenční Ústav hudební vědy
Iberoamerikanistika – dějiny Latinské Ameriky pouze 1oborové studium prezenční Středisko ibero-amerických studií
Indologie 1 i 2oborové studium prezenční Ústav jižní a centrální Asie
Informační studia a knihovnictví pouze 1oborové studium prezenční Ústav informačních studií a knihovnictví
Informační studia a knihovnictví pouze 1oborové studium kombinovaná Ústav informačních studií a knihovnictví
Italianistika 1 i 2oborové studium prezenční Ústav románských studií
Japonská studia 1 i 2oborové studium prezenční Ústav Dálného východu
Jihovýchodoevropská studia 1 i 2oborové studium prezenční Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Klasická archeologie 1 i 2oborové studium prezenční Ústav pro klasickou archeologii
Komparatistika 1 i 2oborové studium prezenční Ústav české literatury a komparatistiky
Koreanistika 1 i 2oborové studium prezenční Ústav Dálného východu
Latinská medievistika 1 i 2oborové studium prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Latinský jazyk a literatura pouze 2oborové studium prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Lusobrazilská studia 1 i 2oborové studium prezenční Středisko ibero-amerických studií
Mongolistika 1 i 2oborové studium prezenční Ústav jižní a centrální Asie
Německý jazyk a literatura 1 i 2oborové studium prezenční Ústav germánských studií
Nizozemský jazyk a literatura 1 i 2oborové studium prezenční Ústav germánských studií
Novořecká filologie pouze 2oborové studium prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Obecná lingvistika pouze 2oborové studium prezenční Ústav obecné lingvistiky
Pedagogika 1 i 2oborové studium prezenční Katedra pedagogiky
Pedagogika 1 i 2oborové studium kombinovaná Katedra pedagogiky
Politické teorie 1 i 2oborové studium prezenční Ústav politologie
Překladatelství: čeština – angličtina pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Překladatelství: čeština – francouzština pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Překladatelství: čeština – němčina pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Překladatelství: čeština – ruština pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Překladatelství: čeština – španělština pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Psychologie pouze 1oborové studium prezenční Katedra psychologie
Religionistika 1 i 2oborové studium prezenční Ústav filosofie a religionistiky
Ruský jazyk a literatura pouze 1oborové studium prezenční Ústav východoevropských studií
Řecká antická filologie pouze 2oborové studium prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Sinologie pouze 1oborové studium prezenční Ústav Dálného východu
Skandinavistika 1 i 2oborové studium prezenční Ústav germánských studií
Sociální pedagogika pouze 1oborové studium prezenční Katedra pedagogiky
Sociální pedagogika pouze 1oborové studium kombinovaná Katedra pedagogiky
Sociální práce pouze 1oborové studium prezenční Katedra sociální práce
Sociologie pouze 1oborové studium prezenční Katedra sociologie
Středoevropská studia pouze 1oborové studium prezenční Katedra středoevropských studií
Studia nových médií 1 i 2oborové studium prezenční Ústav informačních studií – studia nových médií, Ústav informačních studií a knihovnictví
Tibetanistika 1 i 2oborové studium prezenční Ústav jižní a centrální Asie
Tlumočnictví: čeština – angličtina pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Tlumočnictví: čeština – francouzština pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Tlumočnictví: čeština – němčina pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Tlumočnictví: čeština – ruština pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Tlumočnictví: čeština – španělština pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Turkologie pouze 2oborové studium prezenční Ústav Blízkého východu a Afriky
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy 1 i 2oborové studium prezenční Ústav české literatury a komparatistiky, Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Učitelství češtiny jako cizího jazyka 1 i 2oborové studium prezenční Ústav bohemistických studií, Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy pouze 2oborové studium prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Východoevropská studia 1 i 2oborové studium prezenční Ústav východoevropských studií

 

Obory otevírané v cizích jazycích

Studijní obor Kombinovatelnost Forma studia Katedra/ústav
Deutsche Sprache und Literatur in Mitteleuropa pouze 1oborové studium prezenční Ústav germánských studií
Tibetan Studies 1 i 2oborové studium prezenční Ústav jižní a centrální Asie
English Language and Linguistics 1 i 2oborové studium prezenční Ústav anglického jazyka a didaktiky