Mezifakultní studium 2020/2021

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Mezifakultní studium

Filozofická fakulta UK nabízí kromě klasického sdruženého studia, ve kterém může student kombinovat dva programy v rámci nabídky jedné fakulty, také studium kombinující programy ze dvou různých fakult Univerzity Karlovy.

Na rozdíl od sdruženého studia na FF UK, kde je kombinovatelnost poměrně volná, se uchazeč v rámci mezifakultního studia hlásí na pevné kombinace programů.

Uchazeč v tomto případě podává pouze jednu přihlášku, a to na tzv. kmenové fakultě, na jejímž studijním oddělení bude též později evidován. Kmenovou fakultou je v rámci současné nabídky vždy naše partnerská fakulta – v akademickém roce 2020/21 je to pouze Matematicko-fyzikální fakulta.

Uchazeč skládá dvě zkoušky a k přijetí do mezifakultního sdruženého studia je nutné, aby byl přijat na oba programy. Obě zkoušky probíhají podle platných pravidel té fakulty, která daný program zajišťuje. Podmínky přijímacích zkoušek programů, které zajišťuje FF UK, jsou dostupné na stránkách Filozofické fakulty nebo na stránkách příslušných kateder a ústavů. Seznam bakalářských a magisterských programů FF UK naleznete zde. Podmínky přijímacího řízení partnerských fakult naleznete na jejich stránkách.

Pozor! Pokud se chcete hlásit na mezifakultní studium s MFF UK a zároveň na učitelské studium pouze na FF UK, musíte si podat zároveň i samostatnou přihlášku nebo přihlášky na FF UK. Příklad: máte zájem studovat buď program Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (mezifakultní studium s MFF UK), nebo sdružené studium programů Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (studium na FF UK). V tomto případě si podáte tři přihlášky: Matematika – Anglický jazyk a literatura (pevná kombinace, přihláška se podává na MFF UK); Anglický jazyk a literatura (přihláška se podává na FF UK); Francouzský jazyk a literatura (přihláška se podává na FF UK). Pro přijetí do mezifakultního studia musíte uspět u přijímací zkoušky na Matematiku i na Anglický jazyk a literaturu; pro přijetí do studia na FF UK musíte uspět u přijímací zkoušky na Anglický jazyk a literaturu i Francouzský jazyk a literaturu. Přijímací zkoušku na Anglický jazyk a literaturu vykonáte pouze jednou a výsledek se Vám započítá pro obě přihlášky.“

Nabídka mezifakultních sdružených studijních programů

Matematicko-fyzikální fakulta

Bakalářské studium:

Navazující magisterské studium:

Více informací naleznete na stránkách MATFYZ: bakalářské obory; navazující magisterské obory