Mezifakultní studium 2018/2019

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Mezifakultní studium

Filozofická fakulta UK nabízí kromě klasického dvouoborového studia, ve kterém může student kombinovat dva obory v rámci nabídky jedné fakulty, také studium kombinující obory ze dvou různých fakult Univerzity Karlovy.

Na rozdíl od dvouoborového studia na FF UK, kde je kombinovatelnost poměrně volná, se uchazeč v rámci mezifakultního studia hlásí na pevné kombinace oborů.

Uchazeč v tomto případě podává pouze jednu přihlášku, a to na tzv. kmenové fakultě, na jejímž studijním oddělení bude též později evidován. Kmenovou fakultou je v rámci současné nabídky vždy naše partnerská fakulta – tedy Fakulta tělesné výchovy a sportu, Matematicko-fyzikální fakulta, Husitská teologická fakulta a Přírodovědecká fakulta.

Uchazeč skládá dvě zkoušky a k přijetí do mezifakultního dvouoborového studia je nutné, aby byl přijat na oba obory. Obě zkoušky probíhají podle platných pravidel té fakulty, která daný obor zajišťuje. Podmínky přijímacích zkoušek oborů, které zajišťuje FF UK, jsou dostupné na stránkách Filozofické fakulty nebo na stránkách příslušných kateder a ústavů. Seznam bakalářských a magisterských oborů FF UK naleznete zde. Podmínky přijímacího řízení partnerských fakult naleznete na jejich stránkách.

Nabídka mezifakultních dvouoborů

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Více informací naleznete na stránkách FTVS: http://www.ftvs.cuni.cz/

Matematicko-fyzikální fakulta

Více informací naleznete na stránkách MATFYZ: http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/obory-bc.htm

Husitská teologická fakulta

Více informací naleznete na stránkách HTF: http://www.htf.cuni.cz/HTF-474.html

Přírodovědecká fakulta

Více informací naleznete na stránkách PřF: https://www.natur.cuni.cz/