Mezifakultní studium 2019/2020

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Mezifakultní studium

Filozofická fakulta UK nabízí kromě klasického dvouoborového/sdruženého studia, ve kterém může student kombinovat dva obory/programy v rámci nabídky jedné fakulty, také studium kombinující obory/programy ze dvou různých fakult Univerzity Karlovy.

Na rozdíl od dvouoborového či sdruženého studia na FF UK, kde je kombinovatelnost poměrně volná, se uchazeč v rámci mezifakultního studia hlásí na pevné kombinace oborů/programů.

Uchazeč v tomto případě podává pouze jednu přihlášku, a to na tzv. kmenové fakultě, na jejímž studijním oddělení bude též později evidován. Kmenovou fakultou je v rámci současné nabídky vždy naše partnerská fakulta – tedy Fakulta tělesné výchovy a sportu, Matematicko-fyzikální fakulta, Husitská teologická fakulta a Přírodovědecká fakulta.

Uchazeč skládá dvě zkoušky a k přijetí do mezifakultního dvouoborového/sdruženého studia je nutné, aby byl přijat na oba obory/programy. Obě zkoušky probíhají podle platných pravidel té fakulty, která daný obor/program zajišťuje. Podmínky přijímacích zkoušek oborů/programů, které zajišťuje FF UK, jsou dostupné na stránkách Filozofické fakulty nebo na stránkách příslušných kateder a ústavů. Seznam bakalářských a magisterských oborů/programů FF UK naleznete zde. Podmínky přijímacího řízení partnerských fakult naleznete na jejich stránkách.

Nabídka mezifakultních dvouoborů
Úplné znění Obecných podmínek přijímacího řízení naleznete zde
Matematicko-fyzikální fakulta

Více informací naleznete na stránkách MATFYZ: bakalářské obory; navazující magisterské obory

Přírodovědecká fakulta

Více informací naleznete na stránkách PřF: https://www.natur.cuni.cz/