Mezifakultní studium 2021/2022

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 300
+420 221 619 330
+420 221 619 333

prijimacky@ff.cuni.cz
Mezifakultní studium

Filozofická fakulta UK nabízí kromě klasického sdruženého studia, ve kterém může student kombinovat dva programy v rámci nabídky jedné fakulty, také studium kombinující programy ze dvou různých fakult Univerzity Karlovy.

Na rozdíl od sdruženého studia na FF UK, kde je kombinovatelnost poměrně volná, se uchazeč v rámci mezifakultního studia hlásí na pevné kombinace programů.

Uchazeč v tomto případě podává pouze jednu přihlášku, a to na tzv. kmenové fakultě, na jejímž studijním oddělení bude též později evidován. Kmenovou fakultou je v rámci současné nabídky vždy naše partnerská fakulta – v akademickém roce 2020/21 je to pouze Matematicko-fyzikální fakulta.

Uchazeč skládá dvě zkoušky a k přijetí do mezifakultního sdruženého studia je nutné, aby byl přijat na oba programy. Obě zkoušky probíhají podle platných pravidel té fakulty, která daný program zajišťuje. Podmínky přijímacích zkoušek programů, které zajišťuje FF UK, jsou dostupné na stránkách Filozofické fakulty nebo na stránkách příslušných kateder a ústavů. Seznam bakalářských a magisterských programů FF UK naleznete zde. Podmínky přijímacího řízení partnerských fakult naleznete na jejich stránkách.

! Pokud se chcete hlásit na mezifakultní studium s MFF UK a zároveň na učitelské studium pouze na FF UK, musíte si kromě přihlášky na MFF UK podat zároveň i samostatnou přihlášku (nebo přihlášky) na FF UK.
Sledujte mimo jiné i termíny podání přihlášek na jednotlivé fakulty, které nejsou vždy totožné!

Příklad: máte zájem studovat buď bakalářský program Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (mezifakultní studium s MFF UK), nebo sdružené studium programů Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (studium na FF UK). V tomto případě si podáte tři přihlášky:

  1. Matematika – Anglický jazyk a literatura (pevná kombinace, přihláška se podává na MFF UK do 31.3.2021);
  2. Anglický jazyk a literatura (přihláška se podává na FF UK do 28.2.2021);
  3. Francouzský jazyk a literatura (přihláška se podává na FF UK do 28.2.2021).

Pro přijetí do mezifakultního studia musíte uspět u přijímací zkoušky na Matematiku i na Anglický jazyk a literaturu; pro přijetí do studia na FF UK musíte uspět u přijímací zkoušky na Anglický jazyk a literaturu i Francouzský jazyk a literaturu. Přijímací zkoušku na Anglický jazyk a literaturu vykonáte pouze jednou a výsledek se Vám započítá pro obě přihlášky.


Nabídka mezifakultních sdružených studijních programů

Matematicko-fyzikální fakulta

Bakalářské studium (termín podání přihlášky na MFF UK: 31.3.2021):

Navazující magisterské studium (termín podání přihlášky na MFF UK: 28.2.2021):

Více informací naleznete na stránkách MFF UK: bakalářské programy; navazující magisterské programy