Seznam školitelů doktorského studia 2020/2021

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Pro vyplnění přihlášky je potřeba zadat jméno navrhovaného školitele příslušného oboru. Tato volba je předběžná, přijímací komise může po konzultaci s uchazečem navrhnout jiného školitele.

Anglický jazyk

PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
prof. PhDr. Aleš Klégr
doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.

Anglofonní literatury a kultury

Louis Armand, Ph.D.
prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.
Mgr. Miroslava Horová, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
Mgr. Klára Kolinská, Dr., Ph.D.
prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Mgr. Radvan Markus, Ph.D.
doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.
prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
doc. Justin Quinn, Ph.D.
David Lee Robins, Ph.D.
Mgr. Pavla Veselá, Ph.D.
Mgr. David Vichnar, Ph.D.
doc. Clare Wallace, M.A., Ph.D.

Anglophone Literatures and Cultures

Louis Armand, Ph.D.
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.
Mgr. Miroslava Horová, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
Mgr. Klára Kolinská, Dr., Ph.D.
prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
Mgr. Radvan Markus, Ph.D.
doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.
prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
doc. Justin Quinn, Ph.D.
David Lee Robbins, Ph.D.
Mgr. Pavla Veselá, Ph.D.
Mgr. David Vichnar, Ph.D.
doc. Clare Wallace, M.A., Ph.D.

Archeologie pravěku a středověku

prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
PhDr. Mgr. Zuzana Bláhová, Ph.D.
PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D.
Mgr. Michal Ernée, Ph.D., DrSc.
prof. Krzysztof Jaworski, Dr.
doc. PhDr. Mgr. Luboš Jiráň, CSc.
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc.
Ing. Lenka Kovačiková, Ph.D.
PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc.
doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D.
prof. doc. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.
doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc.
prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.
PhDr. doc. Michal Slivka, CSc.
PhDr. Ing. Lubor Smejtek, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.
PhDr. Mgr. Ivo Štefan, Ph.D.
doc. PhDr. Slavomil Vencl, Dr.
PhDr. Jaromír Žegklitz

Classical Philology

Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D.

České dějiny

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D.
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.
doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D.
prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.

Český jazyk

doc. Robert Adam, Ph.D.
PhDr. Mgr. Mgr. Jana Bílková
doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
PhDr. Alena Černá, Ph.D.
doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
doc. Dr. phil. Markus Giger
prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.
Mgr. Martin Havlík, Ph.D.
prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.
doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc.
Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
Mgr. Petr Kaderka, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Mgr. František Martínek, Ph.D.
Mgr. Kamila Mrázková, Ph.D.
PhDr. Petr Nejedlý, Ph.D.
prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc.
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D.
PhDr. Martin Prošek, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Mgr. Pavlína Synková, Ph.D.
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.
PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D.
prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.
doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
PhDr. PaedDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.
PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D.

Dějiny a kultury Asie

MgA. Ayse Ebru Akcasu, Ph.D., M.A.
Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D.
doc. Daniel Berounský, Ph.D.
doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.
Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D.
prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
PhDr. Jiří Holba, Ph.D.
Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D.
Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D.
prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D.
Mgr. David Labus, Ph.D.
prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc.
doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D.
PhDr. Bronislav Ostřanský, Dr., Ph.D.
PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Anna Rácová
Mgr. Helena Sadílková, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D.
PhDr. Mgr. Věra Veselá, Ph.D.
doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.
Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D.
PhDr. Mgr. Jan Zouplna, Ph.D.
PhDr. Josef Ženka, Ph.D.
PhDr. Milan Žonca, Ph.D.

Dějiny antického starověku

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.
Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
doc. PhDr. Václav Marek, CSc.
doc. PhDr. Dana Picková, CSc.

Dějiny české literatury a teorie literatury

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
doc. PhDr. Jiří Hošna, CSc.
Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Málek, CSc.
Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.
Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
PhDr. Václav Vaněk, CSc.
doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

Dějiny výtvarného umění

PhDr. Klára Benešovská, CSc.
PhDr. Lenka Bydžovská, CSc.
Mgr. Vendula Hnídková, Ph.D.
PhDr. Jan Chlíbec, Ph.D.
PhDr. Mgr. Julie Jančárková, Ph.D.
PhDr. Petr Kratochvíl, CSc.
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
Mgr. Kateřina Kubínová, PhD.
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
PhDr. Martin Mádl, Ph.D.
Mgr. Pavla Machalíková, Ph.D.
PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Mgr. Lenka Panušková, Ph.D.
PhDr. Taťána Petrasová, CSc.
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
PhDr. Dalibor Prix, CSc.
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.
prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
PhDr. Mgr. Tomáš Winter, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

Didaktika konkrétního jazyka

doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.
doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
prof. PhDr. Aleš Klégr
prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.
doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D.
PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.
prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr.
doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc.
doc. PhDr. Miroslava Sládková, CSc.
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.
doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
doc. Miroslav Valeš, Ph.D.
Mgr. Jarmila Valková, Ph.D.
doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D.
PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D.

Divadelní věda

prof. doc. PhDr. Jan Bažant, CSc.
doc. Petr Christov, Ph.D.
prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.

Egyptologie

prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.
prof. Miroslav Bárta, Dr.
Mgr. Veronika Dulíková, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Janák, Th.D.
doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.
Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Mgr. Mohamed Abdel Moneim Megahed, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D.
doc. Dr. phil. Wolf Burkhard Oerter
doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.
doc. PhDr. Květa Smoláriková, Ph.D.
prof. PhDr. Břetislav Vachala, CSc.
doc. PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D.

Egyptology

prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.
prof. Miroslav Bárta, Dr.
Mgr. Veronika Dulíková, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Janák, Th.D.
doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.
Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Mgr. Mohamed Abdel Moneim Megahed, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D.
doc. Dr. phil. Wolf Burkhard Oerter
doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.
doc. PhDr. Květa Smoláriková, Ph.D.
prof. PhDr. Břetislav Vachala, CSc.
doc. PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D.

Estetika

doc. PhDr. Roman Dykast, CSc.
prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc.
Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.
doc. Tomáš Kulka, Ph.D.
Mgr. Jakub Stejskal, Ph.D.
PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.

Etnologie a kulturní antropologie

PhDr. Stanislav Brouček, CSc.
doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D., Ph.D.
doc. PhDr. Blanka Knotková, Ph.D.
doc. PhDr. Ing. Petr Kokaisl, Ph.D.
doc. Petr Lozoviuk, Ph.D.
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
doc. PhDr. Lydie Petráňová, CSc.
PhDr. Lubomír Procházka, CSc.
prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.
doc. Lubomír Tyllner, CSc.
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.

Filmová věda

doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
doc. PhDr. Ivan Klimeš
prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
doc. PhDr. Stanislava Přádná
doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.

Filozofie

doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
doc. James Hill, Ph.D.
Mgr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D.
Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr.
prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
prof. PhDr. Pavel Kouba
Mgr. Petr Kouba, Ph.D.
Mgr. Jan Kuneš, Ph.D.
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D.
Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D.
Mgr. Vladimír Mikeš, Ph.D.
Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Mgr. Lukáš Novák, Ph.D.
doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D. DSc.
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc.
PhDr. Vladimír Svoboda, CSc.
doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Mgr. Ondřej Švec, Ph.D.
prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Mgr. Petr Urban, Ph.D.
Mgr. Dita Válová, Ph.D.

Fonetika

Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.

Germánské jazyky

PhDr. Pavel Dubec, Ph.D.
Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.
PhDr. Petra Štajnerová, Ph.D.
doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D.

Germánské literatury

Mgr. Helena Březinová, Ph.D.
doc. PhDr. Margita Gáborová, CSc.
prof. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.
doc. Filip Charvát, M.A.
Mgr. Lukáš Motyčka, Ph.D.
Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D.
Mgr. Radka Slouková, Ph.D.
prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
prof. Manfred Weinberg

Historie/obecné dějiny

doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
PhDr. Jan Koura, Ph.D.
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
prof. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.
doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

History/General History

doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
PhDr. Jan Koura, Ph.D.
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
doc. PhDr. Dana Picková, CSc.
prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
prof. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.
doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Hudební věda

prof. PhDr. David Eben, Ph.D.
prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D.
Mgr. Marc Niubo, Ph.D.
prof. PhDr. Marta Ottlová
PhDr. Miroslav Pudlák, CSc.
PhDr. Mgr. Tomáš Slavický, Ph.D.

Ibero-American Studies

prof. Ivo Barteček, CSc.
doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc.
prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
doc. PhDr. Jiří Chalupa, CSc.
doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
prof. doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
doc. Markéta Křížová, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.

Iberoamerikanistika

prof. Ivo Barteček, CSc.
doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc.
prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
doc. PhDr. Jiří Chalupa, CSc.
doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
prof. doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
doc. Markéta Křížová, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.

Informační věda

Jan Dvořák, Dr.
prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
Mgr. Denisa Kera, Ph.D.
PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.
doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.
PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc.
Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc.
Ing. Martin Souček, Ph.D.
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
PhDr. Richard Šípek, Ph.D.
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
doc. PhDr. Rudolf Vlasák
doc. PhDr. Petr Voit, CSc.

Jazyky zemí Asie a Afriky

Mgr. Ivona Barešová, Ph.D.
doc. Daniel Berounský, Ph.D.
doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.
Mgr. Pavel Čech, Ph.D.
doc. Jan Dušek, Ph.D.
Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Mgr. Petra Kanasugi, Ph.D.
Ronald Kim, Dr.
doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Mgr. Ľubomír Novák, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.
prof. Zdeňka Švarcová, Dr.
Mgr. Zuzana Vokurková, Ph.D.
doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

Klasická archeologie

doc. PhDr. Václav Marek, CSc.
doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.

Klasická filologie

Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc.
doc. PhDr. Václav Marek, CSc.
prof. doc. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc.
doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.
doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.
PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D.
Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D.

Latinská medievalistika a novolatinská studia

Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
prof. Marie Bláhová, DrSc.
Dr. phil. Pavel Blažek
doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
prof. PhDr. David Eben, Ph.D.
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
doc. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D.
doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc.
prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc.
PhDr. Martin Svatoš, CSc.
Mgr. Hana Šedinová, Ph.D.

Logic

Mgr. Marta Bílková, Ph.D.
doc. Ing. Petr Cintula, Ph.D.
doc. RNDr. Marie Duží, CSc.
Mgr. Radek Honzík, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc.
prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc.
prof. PhDr. Pavel Materna, CSc.
Carles Noguera, Ph.D.
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc.
PhDr. Vladimír Svoboda, CSc.
doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc.

Logika

doc. Ing. Petr Cintula, Ph.D.
doc. RNDr. Marie Duží, CSc.
Mgr. Radek Honzík, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc.
prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc.
prof. PhDr. Pavel Materna, CSc.
Carles Noguera, Ph.D.
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc.
PhDr. Vladimír Svoboda, CSc.
doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc.

Medieval and Neo-Latin Studies

Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D.
prof. Marie Bláhová, DrSc.
Dr. phil. Pavel Blažek
doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
prof. PhDr. David Eben, Ph.D.
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
doc. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D.
doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc.
prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc.
PhDr. Martin Svatoš, CSc.
Mgr. Hana Šedinová, Ph.D.

Moderní hospodářské a sociální dějiny

prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.
PhDr. Tomáš Gecko, Ph.D.
PhDr. Jan Hájek, CSc.
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
prof. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc.
doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.
PhDr. Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D.
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
doc. PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc.

Musicology

prof. PhDr. David Eben, Ph.D.
prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D.
Mgr. Marc Niubo, Ph.D.
prof. PhDr. Marta Ottlová
PhDr. Miroslav Pudlák, CSc.

Obecná a srovnávací literatura (komparatistika)

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.
doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc.
Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Dr. phil. Mgr. Anežka Kuzmičová
doc. PhDr. Petr Málek, CSc.
prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.
doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.

Obecná lingvistika

Luca Cilibrasi, Ph.D.
Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
prof. Ronald Kim, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
Marián Sloboda, Ph.D.
doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.
doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc.
doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

Pedagogika

doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D.
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.
doc. PhDr. Jaroslav Koťa
doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.

Politologie

prof. Dr. Pavel Barša, M.A., Ph.D.
prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.
prof. doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.

Pomocné vědy historické

prof. Marie Bláhová, DrSc.
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
doc. PhDr. Mlada Holá, Ph.D.
prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.
PhDr. Eduard Šimek, CSc.
doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.

Religionistika

doc. Dalibor Antalík, Dr.
prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
prof. PhDr. Olga Lomová, CSc.
PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.

Romance Literatures

Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D.
Mgr. Milena Fučíková, Ph.D.
Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.
prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Mgr. Chiara Mengozzi, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
Mgr. Dora Poláková, Ph.D.
doc. Juan Antonio Sánchez Fernández, Ph.D.
PhDr. Záviš Šuman, Ph.D.
PhDr. Libuše Valentová, CSc.
doc. PhDr. Eva Voldřichová – Beránková, Ph.D.

Románské jazyky

doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
PhDr. Jan Hricsina, Ph.D.
PhDr. Jaroslava Jindrová, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.

Románské literatury

Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
Mgr. Milena Fučíková, Ph.D.
prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
Mgr. Chiara Mengozzi, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D.
doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc.
Mgr. Dora Poláková, Ph.D.
doc. Juan Antonio Sánchez Fernández, Ph.D.
PhDr. Záviš Šuman, Ph.D.
PhDr. Libuše Valentová, CSc.
doc. PhDr. Eva Voldřichová – Beránková, Ph.D.

Slavjanskije filologii

PhDr. František Čajka, Ph.D.
prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
doc. Dr. phil. Markus Giger
prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.
doc. Dr. Jasna Honzak-Jahić
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Mgr. Karel Jirásek, Ph.D.
doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D.
doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc.
prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc.
Renata Rusin Dybalska, Ph.D.
PhDr. Karolína Skwarska, Ph.D.
doc. Tetiana Sverdan, CSc.
prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.

Slovanské filologie

Mgr. Ludmila Bohuslavová, Ph.D.
PhDr. František Čajka, Ph.D.
prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
doc. Dr. phil. Markus Giger
prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.
doc. Dr. Jasna Honzak-Jahić
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Mgr. Karel Jirásek, Ph.D.
doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D.
doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc.
prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc.
Renata Rusin Dybalska, Ph.D.
PhDr. Karolína Skwarska, Ph.D.
doc. Tetiana Sverdan, CSc.
prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.

Slovanské literatury

PhDr. Marcel Černý, Ph.D.
PhDr. Eugen Gál, Ph.D.
Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D.
doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.
PhDr. Alice Jedličková
doc. PhDr. Alenka Jensterle Doležal, CSc.
doc. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.
doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.
PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.
doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.

Sociální práce

JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D.
PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.
prof. PhDr. Jana Levická, Ph.D.
doc. PhDr. Oldřich Matoušek
doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.
PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
prof. JUDr. Helena Válková, CSc.

Sociologie

PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D.
PhDr. Jana Duffková, CSc.
prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
doc. Ing. Dalibor Holda, CSc.
JUDr. Michal Illner
PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
Mgr. Eva Kyselá, Ph.D.
doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.
Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.
Ing. Martina Sieber, Ph.D.
Michael Lee Smith, Ph.D.
Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
doc. Ing. Josef Vlček, CSc.

Sociology

PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D.
Mgr. Radka Dudová, Ph.D.
PhDr. Jana Duffková, CSc.
prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
doc. Ing. Dalibor Holda, CSc.
JUDr. Michal Illner
PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Mgr. Dana Mudd, Ph.D.
Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.
Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.
Ing. Martina Sieber, Ph.D.
Michael Lee Smith, Ph.D.
Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.
PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.
prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
doc. Ing. Josef Vlček, CSc.

Traductologie

prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.

Translation Studies

prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D.
PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
PhDr. David Mraček, Ph.D.
PhDr. Vanda Obdržálková, Ph.D.
PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
Mgr. Šárka Tobrmanová, Ph.D.

Translatologie

prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D.
Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.
prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
Mgr. Ing. Maria Molchan, Ph.D.
PhDr. David Mraček, Ph.D.
PhDr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D.
PhDr. Vanda Obdržálková, Ph.D.
PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.

Učitelství – Didaktika dějepisu

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
doc. PhDr. Viliam Kratochvíl, CSc.
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
PhDr. Jan Souček, CSc.
doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.