Doktorské obory 2018/2019

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Úplné znění Obecných podmínek přijímacího řízení naleznete zde.

Oborové podmínky zobrazíte kliknutím na konkrétní obor v seznamu níže. Podmínky přijímací zkoušky jsou totožné pro prezenční i kombinovanou formu daného oboru.

Seznam školitelů naleznete zde.

Dodatečné přijímací řízení (září 2018)

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané doktorské obory pro akademický rok 2018/2019. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2018.

Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné se zveřejněnými podmínkami běžného přijímacího řízení (přijímací zkoušky v červnu) pro akademický rok 2018/2019 s výjimkou stanovených termínů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů (PPP).

Dodatečné přijímací řízení je samostatné řízení. Za každou nově podanou přihlášku je potřeba uhradit poplatek.

Lhůta pro podávání přihlášek: do 11. 9. 2018

Termín zkoušek: 21.­–27. 9. 2018 (řádný i náhradní termín)

STUDIJNÍ OBOR FORMA STUDIJNÍ PROGRAM KATEDRA/ÚSTAV
Fonetika prezenční studium Filologie Fonetický ústav
Slovanské filologie prezenční studium
kombinované studium
Filologie Katedra jihoslovanských a balkanistických studií, Katedra středoevropských studií, Ústav východoevropských studií
Sociologie prezenční studium
kombinované studium
Sociologie Katedra sociologie

 

Běžné přijímací řízení (květen-červen 2018)

Lhůta pro podávání přihlášek k běžnému přijímacímu řízení uplynula 30. 4. 2018.

Obory studované v českém jazyce

STUDIJNÍ OBOR FORMA STUDIJNÍ PROGRAM KATEDRA/ÚSTAV
Anglický jazyk prezenční studium
kombinované studium
Filologie Ústav anglického jazyka a didaktiky
Anglofonní literatury a kultury prezenční studium
kombinované studium
Filologie Ústav anglofonních literatur a kultur
České dějiny prezenční studium
kombinované studium
Historické vědy Ústav českých dějin
Český jazyk prezenční studium
kombinované studium
Filologie Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky prezenční studium
kombinované studium
Historické vědy Ústav Blízkého východu a Afriky, Ústav Dálného východu, Ústav jižní a centrální Asie
Dějiny antického starověku prezenční studium
kombinované studium
Historické vědy Ústav řeckých a latinských studií
Dějiny české literatury a teorie literatury prezenční studium
kombinované studium
Filologie Ústav české literatury a komparatistiky
Dějiny výtvarného umění prezenční studium
kombinované studium
Obecná teorie a dějiny umění a kultury Ústav pro dějiny umění
Didaktika dějepisu prezenční studium
kombinované studium
Historické vědy Ústav hospodářských a sociálních dějin, Ústav světových dějin, Ústav českých dějin
Didaktika konkrétního jazyka prezenční studium
kombinované studium
Filologie Ústav anglického jazyka a didaktiky, Ústav germánských studií, Ústav jižní a centrální Asie, Ústav románských studií, Ústav translatologie, Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Divadelní věda prezenční studium
kombinované studium
Obecná teorie a dějiny umění a kultury Katedra divadelní vědy
Egyptologie prezenční studium
kombinované studium
Historické vědy Český egyptologický ústav
Estetika prezenční studium
kombinované studium
Obecná teorie a dějiny umění a kultury Katedra estetiky
Etnologie prezenční studium
kombinované studium
Historické vědy Ústav etnologie
Filmová věda prezenční studium
kombinované studium
Obecná teorie a dějiny umění a kultury Katedra filmových studií
Filozofie prezenční studium
kombinované studium
Filozofie Ústav filosofie a religionistiky
Fonetika prezenční studium
kombinované studium
Filologie Fonetický ústav
Germánské jazyky prezenční studium
kombinované studium
Filologie Ústav germánských studií
Germánské literatury prezenční studium
kombinované studium
Filologie Ústav germánských studií
Historie/obecné dějiny prezenční studium
kombinované studium
Historické vědy Ústav světových dějin
Hudební věda prezenční studium
kombinované studium
Obecná teorie a dějiny umění a kultury Ústav hudební vědy
Iberoamerikanistika prezenční studium
kombinované studium
Historické vědy Středisko ibero-amerických studií
Informační věda prezenční studium
kombinované studium
Informační studia a knihovnictví Ústav informačních studií a knihovnictví
Jazyky zemí Asie a Afriky prezenční studium
kombinované studium
Filologie Ústav Blízkého východu a Afriky, Ústav Dálného východu, Ústav jižní a centrální Asie
Klasická archeologie prezenční studium
kombinované studium
Historické vědy Ústav pro klasickou archeologii
Klasická filologie prezenční studium
kombinované studium
Filologie Ústav řeckých a latinských studií
Klinická psychologie prezenční studium
kombinované studium
Psychologie Katedra psychologie
Latinská medievistika a novolatinská studia prezenční studium
kombinované studium
Filologie Ústav řeckých a latinských studií
Logika prezenční studium
kombinované studium
Logika Katedra logiky
Matematická lingvistika prezenční studium
kombinované studium
Filologie Ústav teoretické a komputační lingvistiky, Ústav českého národního korpusu
Moderní hospodářské a sociální dějiny prezenční studium
kombinované studium
Historické vědy Ústav hospodářských a sociálních dějin
Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) prezenční studium
kombinované studium
Filologie Ústav české literatury a komparatistiky
Obecná lingvistika prezenční studium
kombinované studium
Filologie Ústav obecné lingvistiky
Obecná psychologie prezenční studium
kombinované studium
Psychologie Katedra psychologie
Pedagogika prezenční studium
kombinované studium
Pedagogika Katedra pedagogiky
Politologie prezenční studium
kombinované studium
Politologie Ústav politologie
Pomocné vědy historické prezenční studium
kombinované studium
Historické vědy Katedra PVH a archivního studia
Pravěká a středověká archeologie prezenční studium
kombinované studium
Historické vědy Ústav pro archeologii
Psychologie práce a organizace prezenční studium
kombinované studium
Psychologie Katedra psychologie
Religionistika prezenční studium Filozofie Ústav filosofie a religionistiky
Románské jazyky prezenční studium
kombinované studium
Filologie Ústav románských studií
Románské literatury prezenční studium
kombinované studium
Filologie Ústav románských studií
Slovanské filologie prezenční studium
kombinované studium
Filologie Katedra jihoslovanských a balkanistických studií, Katedra středoevropských studií, Ústav východoevropských studií
Slovanské literatury prezenční studium
kombinované studium
Filologie Katedra jihoslovanských a balkanistických studií, Katedra středoevropských studií, Ústav východoevropských studií
Sociální práce prezenční studium
kombinované studium
Sociální politika a sociální práce Katedra sociální práce
Sociální psychologie prezenční studium
kombinované studium
Psychologie Katedra psychologie
Sociologie prezenční studium
kombinované studium
Sociologie Katedra sociologie
Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky prezenční studium
kombinované studium
Filologie Ústav Blízkého východu a Afriky, Ústav Dálného východu, Ústav jižní a centrální Asie
Translatologie prezenční studium
kombinované studium
Filologie Ústav translatologie

Obory studované v jiném než českém jazyce

STUDIJNÍ OBOR FORMA STUDIJNÍ PROGRAM KATEDRA/ÚSTAV
Anglophone Literatures and Cultures kombinované studium Philology Ústav anglofonních literatur a kultur
Classical Philology kombinované studium Philology Ústav obecné lingvistiky
Egyptology kombinované studium History Český egyptologický ústav
History/General History kombinované studium History Ústav světových dějin
Ibero-American Studies kombinované studium History Středisko ibero-amerických studií
Logic kombinované studium Logic Katedra logiky
Medieval and Neo-Latin Studies kombinované studium Philology Ústav řeckých a latinských studií
Musicology kombinované studium Theory and History of Arts and Culture Ústav hudební vědy
Romance Literatures kombinované studium Philology Ústav románských studií
Slavjanskije filologii kombinované studium Philology Katedra jihoslovanských a balkanistických studií, Katedra středoevropských studií, Ústav východoevropských studií
Sociology kombinované studium Sociology Katedra sociologie
Traductologie kombinované studium Philology Ústav translatologie
Translation Studies kombinované studium Philology Ústav translatologie