Přijímací řízení

Informační studia a knihovnictví (prezenční studium)

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Obecné informace o studijním programu

POZOR! Pro akademický rok 2020/21 se podmínky přijímacího řízení změnily!
Detailní informace o změněných podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21 najdete ZDE.

 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že budete chodit do školy každý den, a to nejméně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují (To znamená, že můžete Informační studia a knihovnictví studovat jako jediný program na naší fakultě nebo si k němu přibrat program jiný, který nemá v podmínkách výslovně uvedeno, že jej nelze s ničním kombinovat, případně má předepsanou množinu kombinovatelných programů – to se typicky týká učitelských programů.)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • další informace naleznete na webových stránkách nebo na sociálních sítích:
   

  Ústav informačních studií a knihovnictví

   

 • Obecné podmínky a základní dokumenty o přijímacím řízení naleznete ZDE.
 • Termíny přijímacích zkoušek a podrobné informace k přijímacímu řízení na bakalářské studijní programy naleznete ZDE.

Proč studovat u nás

Tříletý bakalářský program Informační studia a knihovnictví (INSK) je rychle se rozvíjejícím oborem, který se věnuje mnoha oblastem práce s #daty a #informacemi v současném propojeném digitálním světě 🙏.
V programu se seznámíš s konceptem #informační společnosti, způsoby #organizace informací, problematikou #informačního chování, metodami #hodnocení vědy, dynamikou #moderních knihoven, přínosy #knižní kultury, využitím #sociálních sítí a také #výukových herních simulací.
Naučíš se ovládat vyspělé informační a knihovnické #technologie, využívat profesionální metody organizace práce v #informačních střediscích, porozumíš potřebám uživatelů a čtenářů i tomu, jak vznikají. Efektivní třízení, ukládání i #vyhledávání informací pro tebe bude hračkou.
A praxi získáš již během studia 😀, vybereš si některou z řady zajímavých institucí, se kterými ústav dlouhodobě spolupracuje jako je Národní technická knihovna, Akademie věd ČR, Institut klinické a experimentální medicíny nebo třeba Mediatéka Francouzského institutu ❤️❤️❤️.
Sleduj nás na sítích 👍.

Co a jak se u nás studuje, si můžeš prohlédnout ve Studijním plánu.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PPP* PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH
2020/21 42
2019/20 42 53 31
2018/19 42 80 42
2017/18 42 78 42
2016/17 42 81 42
2015/16 42 93 43

*/PP = předpokládaný počet přijímaných
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

 • přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
 • popis přijímací zkoušky: ústní zkouška
  • motivace ke studiu programu informační studia a knihovnictví (max. 50 bodů)
  • prostudovaná oborová literatura (max. 50 bodů)

Další požadavky ke zkoušce: Uchazeč předloží u přijímací zkoušky strukturovaný životopis (pouze k nahlédnutí). Dále uchazeč odevzdá podepsaný seznam prostudované oborové odborné literatury k posouzení – volí si minimálně dvě knihy a tři články z navrženého seznamu odborné literatury, a to alespoň ze dvou různých tematických okruhů (knihovnictví, informační studia, knižní kultura). Na základě rozhovoru s uchazečem bude hodnocena motivace ke studiu a schopnost základní interpretace prostudované literatury.
Doporučená literatura: Seznam doporučené literatury je k dispozici na webu ÚISK.
Kurz pro uchazeče: uchazečům o studium je určen přípravný kurz k přijímacím zkouškám.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

Doba si tě žádá!
Naše schopnosti si žádají zaměstnavatelé napříč různými obory 💪. Umění práce s daty a informacemi se cení a ty budeš připraven jít do praxe nebo do navazujícího magisterského studia u nás i jinde.
Můžeš zamířit do knihovny nebo do zpravodajské služby. Může se z tebe stát markeťák nebo expert na informační systémy. Možnosti jsou široké a studium ti umožní si vybrat, na které se zaměříš.
Podpoříme tě i při studijním pobytu v zahraničí, protože dobře víme, že ti přinese nenahraditelnou zkušenost. Rozšíříš si při něm nejen odborné znalosti, ale zároveň se seznámíš s atraktivním prostředím zahraniční univerzity i docela jiné kultury. Fakt to stojí za to 😍 🇪🇺.
Se zajištěnou praxí, kterou získáš už během studia, budeš připravený.


Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).
 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. (Tyto údaje však není možné použít k přihlášení do jiných modulů SIS).

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Oddělení přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Narazíte-li v procesu podávání přihlášky na jakékoli komplikace, řešení hledejte ve FAQ.