Přijímací řízení

Asijská studia: Indologie

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Obecné informace o studijním programu

POZOR! Pro akademický rok 2020/21 se podmínky přijímacího řízení změnily!
Detailní informace o změněných podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2020/21 najdete ZDE.

 • tento program se neotevírá každoročně!
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že budete chodit do školy každý den, a to nejméně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium), nebo studovat jen jednu specializaci (samostatné studium)
  (To znamená, že můžete Indologii studovat jako jediný program na naší fakultě, studovat ji společně s další specializací v rámci Asijských studií nebo si k ní přibrat program jiný, který nemá v podmínkách výslovně uvedeno, že jej nelze s ničím kombinovat, případně má předepsanou množinu kombinovatelných programů – to se typicky týká učitelských programů.)
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: znalost žádného z indických jazyků se nevyžaduje; uchazeč v rámci přijímací zkoušky prokáže znalost angličtiny
 • další informace naleznete na webových stránkách nebo na sociálních sítích:
   

  Ústav asijských studií

   

 • Obecné podmínky a základní dokumenty o přijímacím řízení naleznete ZDE.
 • Termíny přijímacích zkoušek a podrobné informace k přijímacímu řízení na bakalářské studijní programy naleznete ZDE.

Proč studovat u nás

Ústav asijských studií FF UK je jediné pracoviště v Česku a na Slovensku nabízející komplexní studium indologie:

 • Jazykové zaměření: hindština, bengálština, tamilština, sanskrt
 • Přednášky týkající se literatury, historie, náboženství, etnologie, politiky, umění
 • Jednooborové i dvouoborové studium ve zvolené kombinaci (např. jiný orientální jazyk, historie, religionistika, jazykověda, politologie ad.)

Asie je okouzlující kontinent tisíců vůní a barev, mnoha náboženství a kultur, na kterém se nacházejí nejlidnatější země světa a nejrychleji se rozvíjející ekonomiky, proto je potřeba stále více odborníků na tuto oblast.

Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PPP* PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH
2020/21 15
2019/20 X X X
2018/19 20 24 10
2017/18 20 19 10
2016/17 20 29 11
2015/16 20 19 6

*/PPP = předpokládaný počet přijímaných
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

 • přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
 • popis přijímací zkoušky:
  • motivace ke studiu oboru (max. 30 bodů)
  • indické reálie (kulturní, historické a geografické) (max. 30 bodů)
  • obecné vědomosti o jazyce a jazycích (včetně mateřštiny) (max. 30 bodů)
  • test ze světového jazyka – angličtiny (max. 10 bodů)

Další požadavky ke zkoušce: povinně seznam přečtené literatury (předkládá se k nahlédnutí u ústní zkoušky a na jeho základě se poté odehrává významná část motivačního pohovoru, pokud jej uchazeč nepředloží, automaticky ztrácí značný počet bodů!) Očekává se alespoň 5-10 přečtených knih s tematikou Indie, ale důležitější než počet položek v seznamu je dobrá znalost přečteného.
Seznam doporučené literatury: Seznam literatury je k dispozici na webu ÚAS.
Modelové přijímací testy: Modelové jazykové testy naleznete na webu Jazykového centra.
Kurz pro uchazeče: nekoná se.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

Absolvent je díky intenzivní jazykové průpravě schopen používat jazyk své specializace slovem i písmem. Ovládá rovněž základy druhého indického jazyka, má přehledné znalosti o indické literatuře a historii, obecné znalosti o indickém náboženství, společnosti a kultuře. Absolvent může svou vědomostní i metodologickou průpravu uplatnit v praxi nebo dále rozvíjet v navazujícím studiu. Absolvent může působit v oblasti státní správy, v kulturních institucích nebo v obchodní praxi. Je schopen uplatnit své metodologické a jazykové kompetence i znalost kulturněhistorického kontextu při analýze široké škály společenských jevů, umí vyhledávat a zpracovávat relevantní data týkající se jižní Asie.


Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu na FF UK můžete podávat jedině elektronicky prostřednictvím Studentského informačního systému (SIS)!

Před podáním přihlášky ke studiu budete vyzvání k přihlášení:

 • V případě, že jste aktivním studentem/studentkou UK, k přihlášení použijte přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta/studentky (pod fotografií). Pokud máte problém s heslem – navštivte stránku CAS, kde můžete získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).
 • V případě, že jste nový uchazeč/ka o studium, na UK jste nikdy nestudoval/a, ani jste v minulosti nepodal/a přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), budete před založením přihlášky vyzván/a k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail vám bude následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který vás zavede na stránku, kde budete vyzván/a k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uvidíte všechny své přihlášky. (Tyto údaje však není možné použít k přihlášení do jiných modulů SIS).

Pokud máte již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásíte, v pravém horním rohu formuláře naleznete své jméno a po kliknutí na tlačítko „Moje přihlášky“ uvidíte přehled dosud podaných přihlášek ke studiu.

Nezakládejte, prosím, novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, komplikujete tím identifikaci nejen systému, ale i pracovníkům Oddělení přijímacího řízení. Nemůžete-li se ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, kontaktujte nás na e-mailu prijimacky@ff.cuni.cz, rádi vám pomůžeme proces přihlášení obnovit.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
Narazíte-li v procesu podávání přihlášky na jakékoli komplikace, řešení hledejte ve FAQ.