Bakalářské obory 2018/2019

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

11538058_390752121117075_1169734608667021339_o

Úplné znění Obecných podmínek přijímacího řízení naleznete zde.

Oborové podmínky zobrazíte kliknutím na konkrétní obor v seznamu níže.

Dodatečné přijímací řízení (září 2018)

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské a navazující magisterské obory pro akademický rok 2018/2019. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2018.

Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné se zveřejněnými podmínkami běžného přijímacího řízení (přijímací zkoušky v květnu a červnu) pro akademický rok 2018/2019 s výjimkou stanovených termínů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů (PPP).

Dodatečné přijímací řízení je samostatné řízení. Za každou nově podanou přihlášku je potřeba uhradit poplatek. Přihlášky mohou podávat všichni zájemci; lze se hlásit například i na obor, na který uchazeč nebyl přijat v běžném přijímacím řízení. Do dvouoborového studia nelze zkombinovat obor, u kterého uchazeč uspěl v běžném přijímacím řízení, s oborem, u kterého uspěl v dodatečném přijímacím řízení.

Lhůta pro podávání přihlášek: do 19. 8. 2018.

Termín přijímacích zkoušek: 3.–27. 9. 2018.

Termín odevzdání žádosti o prominutí přijímací zkoušky společně s doklady je do 19. 8. 2018.

Studijní obor Kombinovatelnost Forma studia Katedra/ústav
Dánská studia pouze 2oborové studium prezenční Ústav germánských studií
Dějiny antické civilizace pouze 2oborové studium prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Etnologie 1 i 2oborové studium prezenční Ústav etnologie
Fonetika pouze 2oborové studium prezenční Fonetický ústav
Francouzština pro mezikulturní komunikaci pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Indologie 1 i 2oborové studium prezenční Ústav jižní a centrální Asie
Indonesistika pouze 1oborové studium prezenční Ústav jižní a centrální Asie
Jihovýchodoevropská studia 1 i 2oborové studium prezenční Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Latinský jazyk a literatura pouze 2oborové studium prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Mongolistika 1 i 2oborové studium prezenční Ústav jižní a centrální Asie
Němčina pro mezikulturní komunikaci pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Německý jazyk a literatura 1 i 2oborové studium prezenční Ústav germánských studií
Novořecká filologie pouze 2oborové studium prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Portugalistika 1 i 2oborové studium prezenční Ústav románských studií
Romistika 1 i 2oborové studium prezenční Katedra středoevropských studií
Ruština pro mezikulturní komunikaci pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Řecká antická filologie pouze 2oborové studium prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Španělština pro mezikulturní komunikaci pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Tibetanistika 1 i 2oborové studium prezenční Ústav jižní a centrální Asie
Východoevropská studia 1 i 2oborové studium prezenční Ústav východoevropských studií

 

Běžné přijímací řízení (květen-červen 2018)

Lhůta pro podávání přihlášek k běžnému přijímacímu řízení uplynula 28. 2. 2018.

Studijní obor Kombinovatelnost Forma studia Katedra/ústav, přípravný kurz
Andragogika a personální řízení pouze 1oborové studium prezenční Katedra andragogiky a personálního řízení; přípravný kurz
Andragogika a personální řízení pouze 1oborové studium kombinovaná Katedra andragogiky a personálního řízení; přípravný kurz
Angličtina pro mezikulturní komunikaci pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Anglistika-amerikanistika 1 i 2oborové studium prezenční Ústav anglického jazyka a didaktiky, Ústav anglofonních literatur a kultur
Arabistika pouze 2oborové studium prezenční Ústav Blízkého východu a Afriky
Archeologie pravěku a středověku pouze 1oborové studium prezenční Ústav pro archeologii
Archivnictví a PVH pouze 1oborové studium prezenční Katedra PVH a archivního studia
Archivnictví a PVH pouze 1oborové studium kombinovaná Katedra PVH a archivního studia
Český jazyk a literatura 1 i 2oborové studium prezenční Ústav české literatury a komparatistiky, Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Čeština v komunikaci neslyšících 1 i 2oborové studium prezenční Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Dánská studia pouze 2oborové studium prezenční Ústav germánských studií
Dějiny a kultura islámských zemí pouze 2oborové studium prezenční Ústav Blízkého východu a Afriky
Dějiny antické civilizace pouze 2oborové studium prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Dějiny umění pouze 1oborové studium prezenční Ústav pro dějiny umění
Divadelní věda 1 i 2oborové studium prezenční Katedra divadelní vědy
Estetika 1 i 2oborové studium prezenční Katedra estetiky
Etnologie 1 i 2oborové studium prezenční Ústav etnologie
Filmová studia 1 i 2oborové studium prezenční Katedra filmových studií; přípravný kurz
Filozofie 1 i 2oborové studium prezenční Ústav filosofie a religionistiky
Fonetika pouze 2oborové studium prezenční Fonetický ústav
Francouzská filologie 1 i 2oborové studium prezenční Ústav románských studií
Francouzština pro mezikulturní komunikaci pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Hispanistika 1 i 2oborové studium prezenční Ústav románských studií
Historie 1 i 2oborové studium prezenční Ústav hospodářských a sociálních dějin, Ústav světových dějin, Ústav českých dějin
Hudební věda 1 i 2oborové studium prezenční Ústav hudební vědy
Indologie 1 i 2oborové studium prezenční Ústav jižní a centrální Asie
Indonesistika pouze 1oborové studium prezenční Ústav jižní a centrální Asie
Informační studia a knihovnictví pouze 1oborové studium prezenční Ústav informačních studií a knihovnictví; přípravný kurz
Informační studia a knihovnictví pouze 1oborové studium kombinovaná Ústav informačních studií a knihovnictvípřípravný kurz
Íránistika pouze 2oborové studium prezenční Ústav Blízkého východu a Afriky
Italianistika 1 i 2oborové studium prezenční Ústav románských studií
Japonská studia pouze 1oborové studium prezenční Ústav Dálného východu
Jihovýchodoevropská studia 1 i 2oborové studium prezenční Katedra jihoslovanských a balkanistických studií
Koreanistika 1 i 2oborové studium prezenční Ústav Dálného východu
Latinský jazyk a literatura pouze 2oborové studium prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch pouze 1oborové studium prezenční Ústav translatologie
Mongolistika 1 i 2oborové studium prezenční Ústav jižní a centrální Asie
Němčina pro mezikulturní komunikaci pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Německý jazyk a literatura 1 i 2oborové studium prezenční Ústav germánských studií
Novořecká filologie pouze 2oborové studium prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Obecná lingvistika pouze 2oborové studium prezenční Ústav obecné lingvistiky
Pedagogika 1 i 2oborové studium prezenční Katedra pedagogiky
Pedagogika 1 i 2oborové studium kombinovaná Katedra pedagogiky
Politologie 1 i 2oborové studium prezenční Ústav politologie
Portugalistika 1 i 2oborové studium prezenční Ústav románských studií
Psychologie pouze 1oborové studium prezenční Katedra psychologie
Religionistika 1 i 2oborové studium prezenční Ústav filosofie a religionistiky
Romistika (přihlášky je možné podávat do 31. 3. 2018) 1 i 2oborové studium prezenční Katedra středoevropských studií
Ruský jazyk a literatura pouze 1oborové studium prezenční Ústav východoevropských studií
Ruština pro mezikulturní komunikaci pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Řecká antická filologie pouze 2oborové studium prezenční Ústav řeckých a latinských studií
Sinologie 1 i 2oborové studium prezenční Ústav Dálného východu
Sociální práce pouze 1oborové studium prezenční Katedra sociální práce
Sociologicko-ekonomická studia pouze 1oborové studium prezenční Katedra sociologie
Sociologie pouze 1oborové studium prezenční Katedra sociologie
Středoevropská studia pouze 1oborové studium prezenční Katedra středoevropských studií
Španělština pro mezikulturní komunikaci pouze 2oborové studium prezenční Ústav translatologie
Tibetanistika 1 i 2oborové studium prezenční Ústav jižní a centrální Asie
Veřejná správa a spisová služba pouze 1oborové studium prezenční Katedra PVH a archivního studia
Východoevropská studia 1 i 2oborové studium prezenční Ústav východoevropských studií