Organizace přijímacího řízení

Předpisy k přijímacímu řízení

Obecné i oborové podmínky přijímacího řízení na FF UK a veškeré další předpisy najdete v sekci Základní dokumenty.

Dotazy k podmínkám a možnostem studia na FF UK

e-mail: prijimacky@ff.cuni.cz nebo telefon: 221 619 330, 333

Nejčastěji kladené dotazy

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Můžete se také zúčastnit kurzů, které vám pomohou lépe se k přijímacím zkouškám připravit. O Aktualní seznam přípravných kurzů k přijímacím zkouškám zajištovaných Centren dalšího vzdělávání naleznete zde.

Přihláška ke studiu

1/ do bakalářského studia:

elektronická přihláška ke studiu. Přihlášku netiskněte a nezasílejte na naši adresu. Administrativní poplatek uhraďte do 28. 2. 2018 – blíže v Podmínkách přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019.

2/ do navazujícího magisterského studia:

elektronická přihláška ke studiu. Přihlášku netiskněte a nezasílejte na naši adresu. Administrativní poplatek uhraďte do 31. 3. 2018 – blíže v Podmínkách přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019.

3/ do doktorského studia:

elektronická přihláška ke studiu. Přihlášku netiskněte a nezasílejte na naši adresu. Administrativní poplatek uhraďte do 30. 4. 2018 – blíže v Podmínkách přijímacího řízení pro ak. rok 2018/2019.

Sledování postupu

Pokud si podáte přihlášku vyplněnou prostřednictvím elektronického formuláře, může ji po celou dobu přijímacího řízení sledovat v informačním systému SIS.

Obdržení pozvánky

Nejpozději 28 dní před termínem konání přijímací zkoušky jsou prostřednictvím Informačního systému rozesílány pozvánky k přijímacímu řízení. V pozvánce je uvedeno přesné místo a čas konání zkoušky. Je nutné pozorně prostudovat přílohu k pozvánce, ve které jsou vždy informace o tom, jaké doklady je třeba přinést ke zkoušce.

Ubytování v době přijímacích zkoušek

Pro mimopražské uchazeče o studium může být náročné dostavit se včas na přijímací zkoušku, z tohoto důvodu univerzita nabízí možnost výhodného ubytování pro ty, kteří přijíždějí k přijímacímu řízení. Koleje a menzy nabízejí možnost ubytování se slevou 25 % z cen pro hostinské ubytování. Sleva platí pro uchazeče o studium a jeho rodinné příslušníky po předložení pozvánky k přijímacímu řízení.