Magisterské studium

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Podmínkou přijetí do dvouletého navazujícího magisterského programu je složení přijímací zkoušky a předložení bakalářského diplomu (uchazeč nemusí být absolventem Filozofické fakulty UK). Diplom se předkládá až u zápisu do studia. Absolvent získá titul Mgr. (magistr).

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Podmínky přijímacího řízení se pro jednotlivé obory liší. Zkouška může být jednokolová nebo dvoukolová, písemná nebo ústní. Skládá se z oborových poznatkových zkoušek, u některých oborů z testu obecných studijních předpokladů nebo z talentových zkoušek.

Přečtěte si podmínky přijímací zkoušky oboru, který vás zajímá:

Požadavky přijímacích zkoušek navazujících magisterských oborů pro ak. rok 2017/2018

TIP: Doporučujeme sledovat také webové stránky ústavů a kateder, na jejichž obory se chcete hlásit.

Přihlaste se třeba i na několik oborů:

V seznamu oborů zjistíte, které z nich se dají studovat jenom jednooborově, které jednooborově i dvouoborově a které jenom dvouoborově. U těch, které se dají studovat dvouoborově, je také vždy uvedeno, s jakými jinými obory se dají kombinovat. Na každý zvolený obor si podáváte samostatnou přihlášku. Můžete podat libovolný počet přihlášek.

TIP: podejte si raději více přihlášek, zvýšíte tak své šance na přijetí.

Před zkouškou si také určitě přečtěte:

Obecné podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018

Magisterské obory, ze kterých můžete vybírat:

Seznam vypsaných magisterských oborů pro akademický rok 2017/2018

TIP: Projděte si celý seznam! Třeba pro sebe objevíte zajímavý obor, o kterém jste zatím ani nevěděli. Můžete si také vyzkoušet vzorový test obecných studijních předpokladů nebo se podívat na otevírané přípravné kurzy.

NEJČASTĚJI SE NÁS PTÁTE

ARCHIV