Magisterské studium

Podmínkou přijetí do dvouletého navazujícího magisterského programu je složení přijímací zkoušky a předložení bakalářského diplomu (uchazeč nemusí být absolventem Filozofické fakulty UK). Diplom se předkládá až u zápisu do studia. Absolvent získá titul Mgr. (magistr).

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Podmínky přijímacího řízení se pro jednotlivé obory liší. Zkouška může být jednokolová nebo dvoukolová, písemná nebo ústní. Skládá se z oborových poznatkových zkoušek, u některých oborů z testu obecných studijních předpokladů nebo z talentových zkoušek.

Přečtěte si podmínky přijímací zkoušky oboru, který vás zajímá:

Požadavky přijímacích zkoušek jednotlivých navazujících magisterských oborů v akademickém roce 2018/2019

Přihlaste se třeba i na několik oborů:

V seznamu oborů zjistíte, které z nich se dají studovat jenom jednooborově, které jednooborově i dvouoborově a které jenom dvouoborově. U těch, které se dají studovat dvouoborově, je také vždy uvedeno, s jakými jinými obory se dají kombinovat. Na každý zvolený obor si podáváte samostatnou přihlášku. Můžete podat libovolný počet přihlášek.

Seznam navazujícíchc magisterských oborů otevíraných v akademickém roce 2018/2019

Před zkouškou si také určitě přečtěte:

Obecné podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019