Doktorské studium

Doktorské studium je určeno absolventům magisterských studijních programů. Na Filozofické fakultě UK je v současné době možné postgraduálně studovat více než čtyři desítky oborů, některé z nich i v cizích jazycích.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Uchazeč musí vypracovat projekt budoucí disertační práce a úspěšně absolvovat přijímací pohovor. Přijetí je omezeno také kapacitou oboru.

Přihlášky je možné podávat od 1. 12. 2017 do 30. 4. 2018.

Seznam oborů otevíraných v ak. r. 2017/2018

 

Základní dokumenty k přijímacímu řízení

 

Informace o doktorském studiu

Doktorskému studiu se věnuje Oddělení vědy FF UK, zde najdete bližší informace a kontakty.