Průběh přijímacího řízení

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Obecné informace o přijímacím řízení

Další důležité odkazy