Dodatečné přijímací řízení do doktorského studijního programu Informační věda

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů
+420 221 619 300
+420 221 619 330
+420 221 619 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Termín podání přihlášek: do 15. 8. 2021

Řádný termín přijímacích zkoušek: 16.–17. 9. 2021

Náhradní termín přijímacích zkoušek: 22. 9. 2021

Odborné požadavky, str. 12–13.

Studijní program: Informační věda

Forma studia: prezenční

PPP: 4

Předseda oborové rady: doc. PhDr. Petr Voit, CSc., petr.voit@ff.cuni.cz

Kontaktní osoba pro doktorské studium na ÚISK: Mgr. Jindřich Marek, Ph.D., jindrich.marek@ff.cuni.cz.

 

Studijní program: Informační věda

Forma studia: kombinovaná

PPP: 2

Předseda oborové rady: doc. PhDr. Petr Voit, CSc., petr.voit@ff.cuni.cz

Kontaktní osoba pro doktorské studium na ÚISK: Mgr. Jindřich Marek, Ph.D., jindrich.marek@ff.cuni.cz.

 

Informace byly zveřejněny 15. 7. 2021.