Den otevřených dveří 2017

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

V sobotu 14. ledna 2017 se uskutečnil Den otevřených dveří Filozofické fakulty UK, na kterém se uchazeči mohli dozvědět vše ohledně přijímacího řízení, zahraničních pobytů i studia jako takového. Kromě přednášek o všech otvíraných bakalářských a magisterských oborech byly připraveny i prezentace studentských spolků, představení produkce Vydavatelství FF UK a také Studentská kavárna, kde si uchazeči mohli neformálně promluvit se současnými studenty různých oborů.

 

Prezentace ze Dne otevřených dveří FF UK ke stažení

Katedra filmových studií – Filmová studia (Bc. a Mgr.)

Ústav anglického jazyka a didaktiky a Ústav anglofonních literatur a kultur – Anglistika – amerikanistika (Bc.), Anglický jazyk (Mgr.), Anglofonní literatury a kultury (Mgr.), English Language and Linguistics (Mgr.)

Ústav germánských studií – Německý jazyk a literatura (Bc. a Mgr.), Deutsche Sprache und Literatur in Mitteleuropa (Mgr.), Nizozemský jazyk a literatura (Bc.)

Ústav germánských studií (Oddělení finských studií) – Finská studia (Bc.) a Finská filologie (Mgr.)

Ústav románských studií – Hispanistika (Bc. a Mgr.), Italianistika (Bc. a Mgr.), Portugalistika (Bc.)

Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Ústav jižní a centrální Asie – Indologie se specializací bengálština (Bc.)

Záznam prezentací ze Dne otevřených dveří FF UK

 

Informace o přijímacím řízení 2017/2018

Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK: Andragogika a personální řízení (Bc., Mgr.)

Katedra psychologie FF UK: Psychologie (Bc., Mgr.)

Ústav anglického jazyka a didaktiky a Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK: Anglistika – amerikanistika (Bc.), Anglický jazyk (Mgr.), English Language and Linguistics (Mgr.), Anglofonní literatury a kultury (Mgr.)

Ústav českého jazyka a teorie komunikace a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK: Český jazyk a literatura (Bc.)

Ústav translatologie FF UK: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ pro mezikulturní komunikaci (Bc.), Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch, Překladatelství: ČJ–AJ, ČJ–FJ, ČJ–NJ, ČJ–RJ, ČJ–ŠJ (Mgr.), Tlumočnictví: ČJ–AJ, ČJ–FJ, ČJ–NJ, ČJ–ŠJ (Mgr.)

Ústav politologie FF UK: Politologie (Bc.), Politické teorie (Mgr.)