Studium v zahraničí

Koho by nelákalo poznávání cizích krajů a nových lidí? Co takhle strávit nejlepší léta svého života na univerzitě v Paříži, Moskvě nebo Tokiu? FF UK přináší mnoho možností pro výjezd do zahraničí.

K čemu je dobré studovat v zahraničí?

  • možnost setkat se s nejlepšími odborníky ve svém oboru
  • získání zkušeností s tím, jak se učí na jiné škole
  • přístup k literatuře či informacím, které do Čech ještě nedorazily
  • možná inspirace na téma pro závěrečnou práci
  • setkání se s mnoha novými lidmi z nejrůznějších koutů světa
  • poznání kultury a mentality jiné země
  • zlepšení znalosti cizího jazyka
  • vyzkoušení, jaké to je, stát na vlastních nohou
  • a hlavně – velké dobrodružství 

Pro výjezdy do zahraničí má FF UK osvědčené programy, jakými jsou LLP/Erasmus či CEEPUS, ale i další meziuniverzitní smlouvy, univerzitní fond mobility a mnoho jiných programů. FF UK má uzavřeno více než 300 smluv se zahraničními univerzitami. Studovat lze v Itálii, Německu, Dánsku nebo Rusku, ale i v Japonsku, Argentině nebo Vietnamu. Student se může vydat třeba na pařížskou Sorbonnu nebo do Cambridge, je to jen na něm. 

Oxford, Chicago nebo Bologna?

FFUK: pøednáška, semináø - ve tøídìCo je třeba splnit, aby bylo možné vycestovat? Je třeba být zapsán minimálně do druhého ročníku bakalářského nebo magisterského studia a mít znalost angličtiny nebo jiného cizího jazyka. Pokud se na střední škole učíte ještě jeden jazyk, budete mít samozřejmě výhodu. Postup je následující: nejprve fakulta zveřejní seznam univerzit, na které lze vyjet. Pak už je třeba si jen vybrat a podat přihlášku. Následuje výběrové řízení, v němž budou vybráni uchazeči na místa na konkrétních univerzitách. Zde mají šanci uspět zejména ti, kteří prokážou svou motivaci. Nakonec si úspěšný student s pomocí studijního a zahraničního oddělení zařídí veškerou administrativu a může pomalu balit kufry.

Možností je skutečně mnoho, a proto je téměř jisté, že každý, kdo o pobyt zažádá, do zahraničí pojede.

Nastalým problémem by mohlo být finanční zajištění. K většině programů ale patří i stipendium na ubytování a ostatní výdaje, jen cestu je třeba si zaplatit sám. A to se vyplatí, ne? Alternativou také je nalézt si v zahraničí brigádu a tak si přivydělat.

Pokud myslíte na budoucnost, jistě uvítáte informace o doktorandských joint-degree programech, díky nimž mají doktorandi možnost studovat daný obor částečně v Praze a částečně v zahraničí, jako je např. program Erasmus Mundus. Navíc každý rok fakulta uzavírá okolo pěti nových smluv v rámci programu co-tutelle s univerzitami ve Francii, Itálii, Německu, Velké Británii či Rakousku. V současné době tyto programy využívá přes dvacet doktorandů.

V Česku nejen česky

Když si chce student zlepšit jazykové znalosti bez opuštění České republiky, jsou tu ještě další alternativy.

Jednou z možností je využít služeb našeho Jazykového centra. Zajišťuje kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, ruštiny a latiny na několika úrovních. Pro ty, kteří se chtějí zaměřit jen na gramatiku, případně jen na psaní, jsou k dispozici speciální odborné kurzy. V rámci povinného základu navíc musí každý složit zkoušku z jednoho cizího jazyka, a proto tyto kurzy mohou dobře posloužit i k zopakování středoškolských znalostí. Pokud ale student úspěšně složil některou z mezinárodních zkoušek (FCE, CAE, TOEFL, DELF, ZMP atd.), část zkoušky mu bude odpuštěná.  O jazykové kurzy pořádané fakultou je velký zájem, proto je třeba být při zapisování rychlý.

Anglicky nebo německy se učí téměř každý, ale co takhle umět srbsky, korejsky nebo bengálsky? To vše je možné na FF UK – v rámci tzv. mezioborových předmětů může student nezávisle na svém oboru využít možnost studia na celé fakultě a ještě získat kredity navíc. Řečtina, sanskrt, dánština, mongolština, tamilština, japonština, rumunština a makedonština, to je jen zlomek nabídky FF. Kromě toho se tu vyučují předměty v různých cizích jazycích, a to nejen díky nejrůznějším zahraničním odborníkům, kteří průběžně přijíždějí přednášet do Prahy.

Student také může spojit příjemné s užitečným a stát se tzv. tutorem. Spočívá to v pomáhání zahraničním studentům s orientací v Praze nebo organizování nejrůznějších akcí jako jsou výlety či návštěvy koncertů a výstav. Pro ty, kteří touží konverzovat s rodilými mluvčími, je tu tzv. tandem. Jde o skupinu lidí, kteří se vzájemně učí jazyky: například Němec studující na FF UK se chce učit česky a výměnou za to nabízí svou rodnou němčinu. Velký výběr tandemů nabízí Erasmus Club.