Prověřená fakulta

PROVĚŘOVAT VLASTNÍ FAKULTU NENÍ PŘÍJEMNÉ, ALE UŽITEČNÉ

Studenti odkrývají nepříjemnou minulost

Co lze v knize najít? Vedle několika historických studií je tam téměř stovka dokumentů vypovídajících o chodu fakulty v době normalizace. V podtitulu knihy stojí „KSČ na Filozofické fakultě UK v letech 1969–1989“. Tyto roky byly samozřejmě vybrány cíleně. V roce 1969 začaly tzv. prověrky, v nichž jednotliví zaměstnanci procházeli jakýmsi zpovídáním se ze své minulosti. Součástí prověrek byla i nutnost vyjádřit svou podporu vstupu vojsk Varšavské smlouvy.

Studenti odkrývají informace o chodu fakulty a způsobu jejího řízení po celé zmíněné období. Navíc je jasné, že zveřejněním konkrétních studovaných dokumentů získává práce na důvěryhodnosti. Protože se čtenáři jistě nechtějí nechat obalamutit pseudohistorickými řečmi, můžou si citáty a stav tehdejšího řízení v dokumentech sami ověřit. Zároveň také studenti ve svých studiích umožňují nahlédnout do způsobu přijímacího řízení. Ze všech objevených dokumentů vybrali téměř stovku těch nejzajímavějších, které následně rozdělili do tří skupin: Přijímací řízení, Akademický rok a Posudky.

Na studentském projektu vedoucím k publikaci Prověřená fakulta pracovalo sedm studentů historických a filologických oborů. Jednou z hlavních spolupracovnic na projektu byla i Katka Volná, studentka rusistiky. A co má Katka na svém kontě kromě Prověřené fakulty? Podílela se na tvorbě čtivé publikace Tato fakulta bude rudá!. Kniha přinesla rozhovory s profesory, kteří působili na fakultě mezi lety 1948 až 1989.

Granty vyžadují tvrdou práci, která ale nese výsledky

Za knihou Prověřená fakulta stojí velmi pečlivá a dlouhá práce. Vypovídá o tom téměř roční bádání v archivech a procházení stovek dokumentů. Studenti museli mimo jiné prozkoumat 185 kartonů s neutříděnými materiály.

Má vůbec taková mravenčí práce nějaký smysl? Samozřejmě! Na fungování tak důležité instituce, jako je vysoká škola, lze snadno rozpoznat fungování celé společnosti a dalších institucí. S ústrky a pletichami, které museli snášet různí lidé pracující na FF UK, se jistě setkávali i lidé v jiných institucích. Projekt tak lze zařadit k pozitivní stránce naší tendence vypořádat se s jedním nepříjemným obdobím naší historie.

Vydáním Prověřené fakulty ale práce sedmi badatelů neskončila. Projekt pokračuje publikováním nových příspěvků na vlastních webových stránkách a vyšla již také kniha Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti Filozofické fakulty UK v období normalizace.

Za zmínku stojí, že za financováním projektu nestála pouze FF UK a její grantová komise, ale podílela se na něm i Univerzita Karlova a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.

Rozhovor s Katkou Volnou