Markéta Růžičková – studenti jednoty bratrské

KVALITNÍ PROJEKTY ZASLUHUJÍ OCENĚNÍ

Tajemný objev v mladoboleslavském klášteře

V roce 2006 byl v rámci záchranného archeologického výzkumu v Mladé Boleslavi objeven náhodný nález. Pod podlahou kláštera Na Karmeli našli polští stavební dělníci dvě dřevěné truhličky obsahující velké množství vzácných písemností. Jednalo se o osobní archiv bratrského biskupa Matouše Konečného. Na toto místo svůj archiv schoval těsně před bitvou na Bílé hoře.

Objev je to velmi zajímavý, jelikož přináší nové texty z doby, z níž se příliš mnoho písemných dokladů nedochovalo. Navíc obsahuje spoustu nových informací. V souvislosti s dobou, z níž dokumenty pocházejí, ale vyvstal problém s jejich redakcí. Bylo třeba texty přeložit a přepsat. To vše v rámci svého studentského projektu nazvaného Studenti jednoty bratrské na počátku 17. století zvládla Markéta Růčková.

Kvalitní práce přináší zásluhy

Nejen že texty přeložila, ale opatřila je i kvalifikovaným komentářem a přichystala k vydání. Za svou práci získala studentskou cenu Gaudeamus Poštovní spořitelny v rámci ocenění Česká hlava. A nejen to, získala také Cenu Jana Palacha, která se uděluje za vynikající samostatnou publikační činnost (včetně překladů), za mimořádný přínos ročníkové, bakalářské či magisterské diplomové práce nebo za výraznou společenskou aktivitu zvyšující prestiž FF.