Student badatelem

Sedíte doma u počítače a napadá vás řada věcí, kterým se chcete v budoucnu věnovat? Dostat dobrý nápad je jedna věc, ale k jeho realizaci je vždy potřeba financí. Na FF UK je možné požádat o granty na studentské projekty. Na FF UK se ročně realizuje přes sto takových projektů. Přinášíme malou ochutnávku z nich.

V rámci grantů se již rozdělilo 82 milionů Kč

FFUK: pøednáška, semináø - ve tøídìGranty lze využít na odměňování studentů ve formě stipendií nebo na pokrytí nákladů spojených s vědeckou činností. Díky podpoře studentských projektů si student může prakticky vyzkoušet badatelskou činnost a zároveň může projekt poskytnout skvělou příležitost rozvinout schopnost pracovat v týmu.

O grant se ale nemusí usilovat jenom při nějaké speciální příležitosti, žádost lze podat i v případě, že student potřebuje finanční výpomoc pro vypracovávání své bakalářské práce nebo diplomové práce v magisterském programu. Peníze se mu mohou hodit například na objednání zahraniční odborné literatury. V České republice nejsou tyto publikace příliš k dostání a jejich sehnání je přece jen poněkud dražší záležitostí. Nemusíme snad zmiňovat, že objevy zahraničních odborníků při psaní závěrečné práce velmi pomohou.

Konkrétní čísla hovoří jasně. Mezi lety 20052010 bylo pro tyto účely rozděleno 82 milionů Kč.

Za žádostí o grant se neskrývá žádná složitá administrativa. Jediné, co je třeba, je správně formulovaný záměr grantu a vytyčení ústředních cílů. Také je nutné si hlídat termíny stanovené pro podávání grantů. Granty ve spojení například s účelovými stipendii jsou skvělou příležitostí, jak dělat při studiu užitečnou práci a ještě si přivydělat.

Věda a výzkum FF UK je reprezentována především vynikajícími výsledky odborné práce jednotlivých pracovišť naší fakulty. Naši mladí vědci se představili například na Dni vědy 2012, který proběhl 21.března 2012, a Dni vědy 2013, který se uskutečnil 17. dubna 2013.