ZOO Praha nevedl ekonom, ale učitel

Vzpomínáte si na svou poslední návštěvu ZOO Praha? Zaujal vás nový pavilon Indonéská džungle? Jestli jste ho ještě neviděli, zajděte se do ZOO podívat. Je to perfektní příklad dobře řízené organizace. ZOO Praha se jí stala díky absolventovi FF UK Petru Fejkovi.

Petr Fejk nestudoval ekonomii ani práva, ale v roce 1988 úspěšně dokončil studium na FF UK na oborechbohemistika a historie. Při vzpomínkách na fakultu zmiňuje pozitivně především setkání se zajímavými lidmi. Inspirovali ho lidé jako Josef Petráň nebo Karel Hausenblas. Jistě to nejsou celebrity, ale rozhodně jde o osobnosti, od kterých lze odkoukat originální uvažování a nahlížení na problémy.

Proč Petr Fejk nezůstal u svého oboru? Po škole se stal učitelem literatury. Zaměstnání ho naplňovalo, připravoval se poctivě na každou hodinu, i když k tomu neměl ideální podmínky – učil těsně po sametové revoluci a nebylo snadné získat ideologicky nezabarvené informace o literatuře. Nakonec ale v jeho životě rozhodly existenční potřeby a touha stát na vlastních nohou.

Jako alternativu k učitelství si zvolil řízení kulturního centra, které se postupem času změnilo v rockový klub. Zde se naučil základům manažerské práce, zákonům řízení lidí a správného jednání s nimi. Když nakonec v novinách uviděl oznámení o výběrovém řízení na ředitele pražské ZOO, přihlásil se a zvítězil. Výzvy ho však lákat nepřestaly – v roce 2010 byl ředitelem Českého centra a České národní budovy v New Yorku, v následujícím roce pracoval v nově zřízené funkci firemního ombudsmana kvality u Českých drah a. s.

Jak jeho úspěchy souvisejí se studiem na FF UK? Může jít přece jen o mimořádného jedince, který utekl z ohrady. Není tomu tak. Sám Petr Fejk rád zmiňuje, jaké schopnosti získané při studiu na naší fakultě mu v životě nejvíce pomohly. Jsou to:

  • umění přemýšlet v souvislostech
  • nadhled
  • komunikační dovednosti