Pátrání po krásách středověku

Mnozí absolventi naší fakulty se stali odborníky ve svých oborech, jedním z nich je i Petr Čornej.

Petr Čornej patří k našim předním odborníkům na husitské období a je také autorem řady učebnic a popularizačních knih o historii.

Studium historie na FF UK dokončil v roce 1974 a o svém uplatnění měl dle svých slov jasno už od středoškolských let. Chtěl být bádajícím historikem středověku. Pracoval tak nejprve v muzeu v Roztokách u Prahy a později v Ústavu pro českou a světovou literaturu Akademie věd ČR. Po sametové revoluci se habilitoval jako profesor a začal přednášet nejprve na FF UK, později i na Pedagogické fakultě UK.

V letech 2006–2011 Petr Čornej působil jako rektor Literární akademie Josefa Škvoreckého.