J.X.Doležal

I Z PSYCHOLOGA SE MŮŽE STÁT SKVĚLÝ NOVINÁŘ

Po českých zemích běhá nesčetné množství novinářů, zdaleka ne všichni jsou ale všeobecně známí. Za jednoho z těch známějších lze bezpochyby považovat Jiřího X. Doležala. Je to persona non grata spjatá především s propagací marihuany a bojem proti pravicovým extremistům.

Na FF UK studoval od roku 1984 psychologii. Dle svých slov si dnes na tu dobu příliš nevzpomíná, protože, jak sám říká: „Víte, já hodně kouřím tu marihuanu a ono to trošku poškozuje paměť.“ Na fakultě ale strávil vcelku dlouhou dobu, jelikož se přihlásil i na postgraduální studium. To opustil v roce 1990 – uvědomil si, že chce vyniknout v jiném oboru.

Hned poté se dal na novinářskou dráhu a už od prvních chvil se věnoval propagaci legalizace marihuany. První zaměstnání získal v časopise Zrcadlo, následně přispíval i do Fóra či Občanského deníku a nakonec zakotvil ve svém současném působišti – časopisu Reflex.

Jiří X. Doležal v souvislosti s užitečností svého studia zmiňuje především dvě věci. Nejdůležitější pro něj bylo setkání se Slavojem Brichcínem. Byl vedoucím jeho diplomové práce a seznámil ho s metodou práce, kterou údajně Jiří X. Doležal uplatňuje dodnes. Jako druhé pozitivum studia uvádí důraz naschopnost myslet kriticky a také organizovaně.