Akce pro střední školy

Den otevřených dveří FF UK se koná 10. ledna 2015. Pro více informací sledujte náš facebookový profil Mířím na FF UK.

Pro středoškolské studenty jsou určeny odborné stáže 24 hodin s FF UK a kurz Léto s FF UK.

Filozofická fakulta nabízí středoškolským studentům možnost absolvovat odbornou stáž. V současné době přijímáme přihlášky na rok 2014. Podrobnější informace naleznete na stránce 24 hodin s FF UK 2014.

Ve dnech 27.–29. srpna proběhl třetí ročník vzdělávacího kurzu pro středoškoláky Léto s FF UK 2014. Letošními tématy byly „jazyk a literatura“, „společnost a politika“ a „mýty a rituály“. Léto_s_FF_UK_2014_plakát

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze se pravidelně prezentuje v rámci evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus. Zájemci o studium mají možnost se zde dozvědět podrobnosti o průběhu přijímacího řízení, o jednotlivých studijních oborech a možnostech studia. V doprovodném programu Věda pro život budou zájemcům představeny zajímavosti a novinky ve vědecké práci fakulty. Prezentace na veletrhu Gaudeamus představuje pro Filozofickou fakultu UK jeden ze způsobů, jak uchazečům o studium ukázat oborovou šíři studia humanitních věd a jejich přínos pro společnost. Více informací na stránkách veletrhu Gaudeamus.

Informace o jednotlivých oborech a podobě studia se zájemci mohou dozvědět na Dni otevřených dveří.

Fakulta organizuje sérii vzdělávacích akcí pro výchovné poradce působící na středních školách, které jsou zaměřeny na identifikaci nadaných studentů a práci s nimi.

 

 Další informace: