Seznam navazujících magisterských oborů 2015/2016

STUDIJNÍ OBOR KOMBINOVATELNOST FORMA STUDIA STUDIJNÍ PROGRAM KATEDRA/ÚSTAV
Andragogika a personální řízení 1oborové PS PEDAGOGIKA Katedra andragogiky a personálního řízení
Anglický jazyk 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Ústav anglického jazyka a didaktiky
Anglofonní literatury a kultury 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Ústav anglofonních literatur a kultur
Arabistika 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Ústav Blízkého východu a Afriky
Archeologie pravěku a středověku 1oborové PS HISTORICKÉ VĚDY Ústav pro archeologii
Archivnictví a pomocné vědy historické 1oborové PS HISTORICKÉ VĚDY Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Archivnictví a pomocné vědy historické 1oborové KS HISTORICKÉ VĚDY Katedra pomocných věd historických a archivního studia
Český jazyk – specializační studium 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Český jazyk a literatura 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Ústav české literatury a komparatistiky
Čeština pro cizince 1oborové PS FILOLOGIE Ústav bohemistických studií
Dějiny antické civilizace 2oborové PS HISTORICKÉ VĚDY Ústav řeckých a latinských studií
Dějiny umění 1oborové PS OBECNÁ TEORIE A DĚJINY UMĚNÍ A KULTURY Ústav pro dějiny umění
Divadelní věda 1- i 2oborové PS OBECNÁ TEORIE A DĚJINY UMĚNÍ A KULTURY Katedra divadelní vědy
Egyptologie 2oborové PS HISTORICKÉ VĚDY Český egyptologický ústav
English Language and Linguistics 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Ústav anglického jazyka a didaktiky
Estetika 1- i 2oborové PS OBECNÁ TEORIE A DĚJINY UMĚNÍ A KULTURY Katedra estetiky
Etnologie 1- i 2oborové PS HISTORICKÉ VĚDY Ústav etnologie
Filmová studia 1oborové PS OBECNÁ TEORIE A DĚJINY UMĚNÍ A KULTURY Katedra filmových studií
Filozofie 1- i 2oborové PS FILOZOFIE Ústav filosofie a religionistiky
Fonetika 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Fonetický ústav
Francouzská filologie 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Ústav románských studií
Hebraistika 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Ústav Blízkého východu a Afriky
Hispanistika 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Ústav románských studií
Historie – české dějiny v evropském kontextu 1- i 2oborové PS HISTORICKÉ VĚDY Ústav českých dějin
Historie – hospodářské a sociální dějiny 1- i 2oborové PS HISTORICKÉ VĚDY Ústav hospodářských a sociálních dějin
Historie – obecné dějiny 1- i 2oborové PS HISTORICKÉ VĚDY Ústav světových dějin
Hudební věda 1oborové PS OBECNÁ TEORIE A DĚJINY UMĚNÍ A KULTURY Ústav hudební vědy
Iberoamerikanistika – dějiny Latinské Ameriky 1oborové PS HISTORICKÉ VĚDY Středisko ibero-amerických studií
Indologie 1oborové PS FILOLOGIE Ústav jižní a centrální Asie
Informační studia a knihovnictví 1oborové PS INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ Ústav informačních studií a knihovnictví
Informační studia a knihovnictví 1oborové KS INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ Ústav informačních studií a knihovnictví
Italianistika 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Ústav románských studií
Japonská studia 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Ústav Dálného východu
Jihovýchodoevropská studia 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Katedra jihoslovanských a baklanistických studií
Klasická archeologie 1- i 2oborové PS HISTORICKÉ VĚDY Ústav pro klasickou archeologii
Komparatistika 1oborové PS FILOLOGIE Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Koreanistika 1oborové PS FILOLOGIE Ústav Dálného východu
Latina 2oborové PS FILOLOGIE Ústav řeckých a latinských studií
Latinská medievistika 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Ústav řeckých a latinských studií
Logika 1oborové PS LOGIKA Katedra logiky
Lusobrazilská studia 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Ústav románských studií
Mongolistika 1oborové PS FILOLOGIE Ústav jižní a centrální Asie
Německý jazyk a literatura 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Ústav germánských studií
Nizozemský jazyk a literatura 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Ústav germánských studií
Novořecká filologie 2oborové PS FILOLOGIE Ústav řeckých a latinských studií
Obecná lingvistika 2oborové PS FILOLOGIE Ústav obecné lingvistiky
Pedagogika 1oborové PS PEDAGOGIKA Katedra pedagogiky
Pedagogika 1oborové KS PEDAGOGIKA Katedra pedagogiky
Politické teorie 2oborové PS POLITOLOGIE Ústav politologie
Politické teorie a současné dějiny 1oborové PS POLITOLOGIE Ústav politologie
Překladatelství: čeština – angličtina 2oborové PS PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ Ústav translatologie
Překladatelství: čeština – francouzština 2oborové PS PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ Ústav translatologie
Překladatelství: čeština – němčina 2oborové PS PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ Ústav translatologie
Překladatelství: čeština – ruština 2oborové PS PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ Ústav translatologie
Překladatelství: čeština – španělština 2oborové PS PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ Ústav translatologie
Psychologie 1oborové PS PSYCHOLOGIE Katedra psychologie
Religionistika 1- i 2oborové PS FILOZOFIE Ústav filosofie a religionistiky
Ruský jazyk a literatura 1oborové PS FILOLOGIE Ústav východoevropských studií
Řecká antická filologie 2oborové PS FILOLOGIE Ústav řeckých a latinských studií
Sinologie 1oborové PS FILOLOGIE Ústav Dálného východu
Skandinavistika 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Ústav germánských studií
Sociální pedagogika 1oborové PS PEDAGOGIKA Katedra pedagogiky
Sociální práce 1oborové PS SOCIÁLNÍ POLITIKA A SOCIÁLNÍ PRÁCE Katedra sociální práce
Sociologie 1oborové PS SOCIOLOGIE Katedra sociologie
Středoevropská studia 1oborové PS FILOLOGIE Katedra středoevropských studií
Studia nových médií 1oborové PS INFORMAČNÍ STUDIA A KNIHOVNICTVÍ Ústav informačních studií a knihovnictví
Tibetan Studies 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Ústav jižní a centrální Asie
Tibetanistika 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Ústav jižní a centrální Asie
Tlumočnictví: čeština – angličtina 2oborové PS PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ Ústav translatologie
Tlumočnictví: čeština – francouzština 2oborové PS PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ Ústav translatologie
Tlumočnictví: čeština – němčina 2oborové PS PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ Ústav translatologie
Tlumočnictví: čeština – španělština 2oborové PS PŘEKLADATELSTVÍ A TLUMOČNICTVÍ Ústav translatologie
Turkologie 2oborové PS FILOLOGIE Ústav Blízkého východu a Afriky
Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ 1- i 2oborové PS UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Učitelství češtiny jako cizího jazyka 1- i 2oborové PS UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Učitelství latinského jazyka a literatury pro SŠ 2oborové PS UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Ústav řeckých a latinských studií
Učitelství pedagogiky 1oborové PS PEDAGOGIKA Katedra pedagogiky
Učitelství pedagogiky 1oborové KS PEDAGOGIKA Katedra pedagogiky
Východoevropská studia 1- i 2oborové PS FILOLOGIE Ústav východoevropských studií

Použité zkratky: PS – prezenční forma studia; KS – kombinovaná forma studia; 1oborové – studijní obory, které lze studovat pouze jednooborově (uchazeč podává na každý obor samostatnou přihlášku, podává tedy minimálně jednu přihlášku); 1- i 2oborové – studijní obory, které lze studovat jednooborově (uchazeč podává na každý obor samostanou přihlášku, minimálně tedy jednu) i dvouoborově (chce-li uchazeč studovat dva zvolené obory je třeba podat přihlášky dvě, na každý zvolený obor samostatně); 2oborové – studijní obory, které lze studovat POUZE dvouoborově (uchazeč podává na každý obor samostatnou přihlášku, tedy minimálně dvě)